Àmbits i temàtiques d’actuació


ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Entenem ‘àmbit d’actuació’ com el del tipus d’activitats a què es dediquen les diferents organitzacions per acomplir la seva missió. Poden ser un total de set: Ajuda humanitària i emergències socials; Comunicació per al canvi social; Cooperació sobre terreny; Educació per a la justícia global; Incidència política i/o social; Formació o Recerca. Els àmbits no són excloents entre ells, és a dir, una entitat pot treballar-ho tot (normalment les més grans), o d’altres poden especialitzar-se en ajuda humanitària i emergències, o en educació per a la justícia global i recerca.

La majoria de les organitzacions federades treballen més d’un àmbit.

TEMÀTIQUES D’ACTUACIÓ

Quant a les temàtiques d’actuació entenem les especialitzacions de les organitzacions, es divideixen en cinc: Cultura de pau, Drets Humans, Feminismes, Interculturalitat i Sostenibilitat econòmica social i mediambiental. D’una banda, un terç del total dels projectes de les organitzacions (el 39%) vetllen per la lluita i assoliment dels Drets Humans; segueixen el 20% de les actuacions de les organitzacions que es dediquen a la Sostenibilitat econòmica, social i mediambiental i en tercer lloc, el 19% a projectes amb una perspectiva feminista.

SUBTEMES D’ACTUACIÓ

Cadascuna de les cinc temàtiques d’actuació es divideixen entre tres i nou subtemes d’actuació. En total, són un màxim de 30 subtemes.
Hi ha dos subtemes que quasi s’ocupen la meitat de les organitzacions federades. D’una banda, el treball en Drets civils polítics (51 entitats) i la Promoció de les dones (50 entitats). Els següents subtemes més habituals són del temàtica dels Drets humans: el Dret a l’educació, la Participació democràtica i ciutadania i els Drets dels infants i joves.

En la temàtica de la Interculturalitat, el subtema en el qual treballen més entitats és el de la Diversitat cultural i religiosa. En el de la Sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, el subtema que té més pes és el de l’Economia social i solidària, i en Cultura de pau, la Mediació i educació per la pau rep atenció de 32 entitats, i ocupa la desena posició del conjunt de subtemes.

Si vols saber quines entitats federades treballen en cada àmbit o temàtica, escriu a informacio@lafede.cat