Posicionaments i comunicats


Lafede.cat condemna l’expulsió de la delegada de l’ONG catalana Novact del Marroc i denuncia la persecució de les ONG marroquines i internacionals

El passat 3 de juny de 2015, la delegada de la ONG catalana Novact va ser detinguda a Rabat i expulsada del país després de vàries hores d’interrogatori. Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global considera que aquesta expulsió posa de manifest que el Govern marroquí ha intensificat la seva política d’assetjament a les ONG de […]


Posicionament de les associacions de Catalunya davant de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats

La publicació de la Llei sobre l’Impost de Societats implica que les associacions hauran de presentar la declaració de l’impost de societats sense cap excepció l’any 2016. Davant d’això, catorze federacions i plataformes d’associacions, representatives de diferents àmbits i que aglutinen la major part de l’associacionisme del país, han elaborat un posicionament conjunt per manifestar el seu desacord amb la llei que tracta les associacions de forma anàloga amb una societat mercantil.


Comunicat de rebuig als actes de jurament o promesa de la bandera espanyola adreçats a la ciutadania

La Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament rebutja els actes de Jurament o promesa de la Bandera espanyola que el Ministeri de Defensa celebrarà a diferents ciutats de l’Estat espanyol, entenent que es tracta d’actes d’enaltiment del militarisme.


Fiscalització sí, però amb seguretat jurídica i sense aparcar la política

El passat 30 de gener la FCONG va tenir accés a l’Informe de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’acció de l’Agència Catalana de Cooperació l’any 2011. Després d’estudiar-ho amb deteniment, i tot i que encara no coneixem el detall d’algunes de les dades presentades, la FCONG vol fer les següents consideracions: – Considerem del […]