Comissions, grups de treball i àmbits


Comissions

Les comissions de treball són grups de debat i reflexió de caràcter estable formades per les organitzacions federades que voluntàriament s’hi vulguin adscriure. De fet, són els espais de participació i interacció de les entitats federades per antonomàsia.

Actualment hi ha quatre comissions: Comunicació, Educació transformadora, Gènere i Incidència.

 ComissióComunicacióOK

Comunicació

Els objectius principals d’aquesta comissió són:
a) compartir iniciatives comunicatives per generar xarxa i cohesió interna,
b) donar suport tècnic en temes comunicatius a la Junta directiva i l’equip tècnic,
c) treballar col·lectivament les iniciatives comunicatives de Lafede.cat per generar discurs col·lectiu i
d) fer incidència col·lectiva en els mitjans de comunicació.

La persona de contacte és la Montse Santolino: msantolino@lafede.cat

 ComissióEducacióOK

Educació transformadora

El «Manifest pel Dret a una Educació Transformadora» aprovat per Lafede.cat el juny de 2013 és la base de treball de la comissió, que impulsa el coneixement de les capacitats, projectes i activitats de les entitats federades. Facilita en el sí de Lafede.cat espais d’anàlisi, debat i sensibilització sobre educació.

La persona de contacte és la Georgina Casas: gcasas@lafede.cat 

 comissiógènereokok

Feminismes

És un espai de treball, reflexió, debat i sensibilització sobre qüestions relacionades amb el gènere i la perspectiva feminista als àmbits de cooperació al desenvolupament, pau i drets humans. La Comissió de feminismes es reuneix periòdicament i té dos grans objectius: la generació de coneixement, i la incidència social i política.

Des del 2016 la comissió s’ha centrat en la inclusió de l’ètica de la cura i l’adopció del feminisme a la cultura organitzativa de Lafede.cat i de les entitats federades, a més de fer aportacions per a la millora de les convocatòries de l’ACCD i per al nou Pla director de l’Ajuntament de Barcelona. Es per això que Lafede.cat ha iniciat un procés liderat per la Comissió, anomenat “Sembrant cures per cultivar canvis” amb l’objectiu d’elaborar una Guia d’autodiagnosi i de recomanacions.

La comissió té dos grups de treball:

 • Grup motor del procés Sembrant cures, format per tres entitats, l’equip consultor, un membre de junta i un altre de l’equip tècnic.
 • Grup de treball sobre el procés d’elaboració d’un Protocol davant d’assetjaments sexuals i abús de poder.

La persona de contacte és la Isa Torallas: itorallas@lafede.cat

 comissióincidencia

Incidència

El seguiment de l’impacte de les polítiques públiques en pro de la justícia social global és la finalitat de la comissió. Treballa per tal de garantir la coherència de polítiques de les administracions, i fa seguiment, en coordinació amb la Junta Directiva, dels diferents òrgans de representació i consulta on participa Lafede.cat. A més, en coordinació amb la Junta, articula discursos per al debat i la reflexió interna.

La comissió té quatre grups de treball:

  • Grup de treball d’Empresa i Drets Humans
  • Grup de treball sobre el Pla Director de la Generalitat
  • Grup de treball sobre el Pla Nacional de Drets Humans de Catalunya
  • Grup de treball sobre Migracions
  • Grup de treball sobre el Bloqueig de Convocatòries
  • Grup de treball sobre els Impagaments de l’Oficina de Promoció i Drets Humans

La persona de contacte és Dani Gómez-Olivé: dgomezolive@lafede.cat

 

Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de Conducta

A banda de les comissions de treball, Lafede.cat té una comissió de caràcter tècnic: la Comissió de Seguiment del Codi ètic i de conducta, que es diferencia de la resta de comissions perquè no té caràcter obert i està integrada per un grup d’experts i expertes, els membres de la qual són aprovats per l’Assemblea.

La Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de conducta té per finalitat:

 • Emetre dictàmens sobre les organitzacions que demanen l’ingrés a Lafede.cat
 • Fer seguiment de les organitzacions federades sobre temes relacionats amb el Codi Ètic i de conducta
 • Revisar el document del Codi Ètic i de conducta i proposar-ne millores
 • Fer difusió del Codi Ètic i de conducta entre les organitzacions membres i  la ciutadania

La Comissió està formada per persones expertes en diferents matèries relacionades amb qüestions recollides al Codi d’etic i de conducta,  i representants de la Junta directiva i l’equip tècnic de Lafede.cat. En l’actualitat la integren:

 • Mercè Claramunt Bielsa, experta en temes jurídics i gènere i membre de Dones Juristes. Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Postgrau de Prova Judicial a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
 • Montserrat Minobis, experta en comunicació i gènere. Estudis de Filosofia i Lletres i Ciències de la Comunicació. És Presidenta de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores/Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere i Coordinadora a Catalunya de La Xarxa Mediterrània de Dones Periodistes i Comunicadores. I també pressideix La Independent-Agència de Noticies amb Visió de Gènere.
 • Enric Prats Gil, expert en temes d’educació. Doctor en Pedagogia. Professor de Pedagogia Internacional, a la Universitat de Barcelona. President de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic del Consell d’Associacions de Barcelona.
 • Marcelo Cano, llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB) i graduat en Bioètica per la UB. Actualment està fent la tesi doctoral en bioètica. És professor a diferents universitats des del 1999.
 • Rita Huybens, membre de la Lliga dels Drets dels Pobles.  Ha estat membre de Junta de la FCONGD i de la FCONGDH, i vicepresidenta de Lafede.cat, de juliol de 2016 a novembre 2017.  La seva trajectòria professional s’emmarca dintre de l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional, la lluita pels drets dels pobles en situació de conflictes i dels pobles indígenes, així com la promoció de la cultura de la pau, amb especial atenció a la defensa i reivindicació dels drets de les dones.
 • Pepa Martínez, directora de Lafede.cat.

 

Grups de treball

Són grups puntuals i oberts a totes les organitzacions per tal d’estudiar alguna qüestió concreta que depenen de les comissions i es dissolen un cop assoleixen la seva finalitat.

Àmbits de treball

Els àmbits de treball de Lafede.cat són tres: la pau, els drets humans i el desenvolupament, tots ells complementaris. Aquests àmbits són espais de trobada que serveixen per mantenir presents a l’agenda de Lafede.cat els tres temes tradicionals de treball de les ONG. Actualment el més actiu és el de pau.