Category Archive: Medi ambient, territori i naturalesa

Alimentació – Guia didàctica para el professorat de primària

Guia Didàctica dirigida al professorat d’Educació primaria. El seu objectiu és fomentar entre l’alumnat el coneixement i la presa de consciència sobre com la cadena de producció, comercialització, distribució i consum d’aliments a nivell global i local, així com els nostres hàbits de consum, influeixen en el desenvolupament de les nostres comunitats, en la salut …

Continue reading »

Guardians i guardianes de l’aigua

Conjunt de propostes didàctiques que tenen com a objectiu convertir-nos en persones protectores de l’aigua. Utilitzant el cicle de la mateixa com a fil conductor, es pretén donar a conèixer les conseqüències que l’escassetat d’aigua té en la vida de moltes persones, a la vegada que es sensibilitza sobre la importància d’adquirir hàbits d’us racional …

Continue reading »

Guia de Comerç Just i Consum Responsable

Aquest manual ofereix exemples de bones pràctiques per a contextos educatius no formals i informals de sis països europeus, i reconeix que existeix una necessitat cada vegada major de sensibilitzar sobre el consum responsable. Aquesta guia vol servir com un recurs per a la implicació activa del públic dins de les seves pròpies comunitats respecte als problemes relacionats amb el consum.

» Newer posts