«

»

El joc no té gènere

Proposta didàctica per reflexionar sobre la igualtat entre el gènere femení i el masculí. Pretén fer-nos conscients que, des de que naixem, molt sovint la nostra família i entorn promouen diferencies entre nenes i nens, mitjançant accions en aparença trivials, com l’elecció del color de l’habitació, de la roba, de les joguines i dels jocs. Són petits detalls que realcen aquestes diferencies, les perpetuen i reforcen estereotips i rols que contribueixen al manteniment de desigualtats de gènere acceptades socialment.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Ajuda en Acció
Correu-e de la persona responsable del recurs: educacion@ayudaenaccion.org
Dades del recurs
Any de publicació: 2015
Any última edició: 2015
Editorial: Ajuda en Acció
ISBN: --
Idioma: En tots els idiomes
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Tots els àmbits
Destinataris: Primària i secundària
Contingut
Objectius:
  • Entendre els efectes potencialment negatius de guiar-se per estereotips i rols predeterminats, així com el paper que tenen els mitjans de comunicació en perpetuar-los.
  • Conèixer els causes i les conseqüències de les desigualtats de gènere i reflexionar sobre la importància del joc com a dret de la infància, i la situació en molts països en que les nenes, nens i adolescents no poden exercir-lo.
  • Potenciar la reflexió de les diferències percebudes i/o reals entre ambdós gèneres.

Breu descripció del recurs:

La present unitat, intenta qüestionar aquestes costums i promoure un pensament crític per a que l'alumnat entengui que no hi ha d'haver colors, jocs ni joguines per a les nenes o els nens, sinó que ha d'existir llibertat per escollir. La proposta compta amb una acció global per a ser realitzada de forma col·lectiva. Pot ser portada a terme per tot un centre o només per una classe. En tots dos casos és molt important incorporar al professorat així com preparar a l'alumnat i les seves famílies per interpretar correctament el perquè d'aquesta acció i així aconseguir el seu suport i implicació.


Observacions:
  • Aquesta proposta didàctica aglutina activitats per a tots els cicles d'educació obligatòria (educació infantil, primària i secundaria), i també propostes adaptades a aquestes edats per al centre educatiu al complet i per treballar en família.
  • Si vols rebre més materials i propostes com la presentada, inscriu el teu centre a la Quarta Edició del Programa Educatiu i comparteix les teves experiències en el següent enllaç: https://www.ayudaenaccion.org/solidaridad/centros-educativos#_ga=1.40419874.1489154441.1464087199

Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: --