«

»

Tictogrames

Conjunt de propostes basades en el foment de la interculturalitat i la integració per treballar en torn al Dia de la Tolerància, mitjançant l’ús de les tecnologies educatives. És important fomentar en totes les societats el coneixement tant de diverses cultures, com de les diferents realitats socials que viu la infància arreu del món.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Ajuda en Acció
Correu-e de la persona responsable del recurs: educacion@ayudaenaccion.org
Dades del recurs
Any de publicació: 2015
Any última edició: 2015
Editorial: Ajuda en Acció
ISBN: --
Idioma: En tots els idiomes
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Primària i secundària
Contingut
Objectius:
  • Promoure el respecte, la convivència i la resolució pacífica de conflictes d'origen intercultural.
  • Fomentar un diàleg on els infants desenvolupin l'empatia per poder comprendre a les seves companyes i companys que vinguin d'altres llocs o que tinguin una altra cultura.
  • Promoure que nenes i nens es respectin i comprenguin diferents realitats socials, amb una perspectiva de drets humans i drets de la infància.
  • Identificar l'escola com un espai idoni per construir la convivència intercultural i desenvolupar valors com el respecte a la diversitat, la igualtat i l'autonomia personal.
  • Convertir les TIC en un mecanisme útil per al foment de la solidaritat.

Breu descripció del recurs:

En el context de diversitat cultural actual, és fonamental transmetre a l'alumnat valors com el respecte, la tolerància i la convivència. Però també la idea de que si prenem en millor de cada cultura, el que més enriqueix i millor representa la humanitat, entre tots serem capaços de crear una nova cultura basada en una societat més justa i igualitària, que comparteix un mateix planeta i el preserva per futures generacions.

La proposta inclou dinàmiques participatives basades en eines i recursos online que, degut al tema i en el cas concret d'aquesta guia, requereixen ordenador i connexió a Internet en el centre educatiu i/o aula, i de forma aconsellable a casa per realitzar la proposta en família.


Observacions:
  • Aquesta proposta didàctica aglutina activitats per a tots els cicles d'educació obligatòria (educació infantil, primària i secundaria), i també propostes adaptades a aquestes edats per al centre educatiu al complet i per treballar en família.
  • Si vols rebre més materials i propostes com la presentada, inscriu el teu centre a la Quarta Edició del Programa Educatiu i comparteix les teves experiències en el següent enllaç: https://www.ayudaenaccion.org/solidaridad/centros-educativos#_ga=1.40419874.1489154441.1464087199

 

 


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: --