«

»

Alimentació – Guia didàctica para el professorat de primària

Guia Didàctica dirigida al professorat d’Educació primaria. El seu objectiu és fomentar entre l’alumnat el coneixement i la presa de consciència sobre com la cadena de producció, comercialització, distribució i consum d’aliments a nivell global i local, així com els nostres hàbits de consum, influeixen en el desenvolupament de les nostres comunitats, en la salut i el medi ambient. Es tracta, per tant, de participar en l’augment de la consciència social i la participació escolar i ciutadana en la construcció d’un món més sostenible, posant atenció en el foment de les relacions equitatives entre dones i homes.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: VSF - Justicia Alimentaria Global
Correu-e de la persona responsable del recurs: educacio.cat@vsf.org.es
Dades del recurs
Any de publicació: 2014
Any última edició: 2014
Editorial: Veterinaris Sense Fronteres (VSF)
ISBN: --
Idioma: Castellà
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Primària
Contingut
Objectius:
  • Conèixer diverses classes d'aliments, les varietats locals i promoure hàbits saludables d'alimentació.
  • Conèixer i valorar l'entorn rural, els seus habitants, sabers, recursos, activitats, entre d'altres.
  • Identificar models de producció d'aliments, conèixer els efectes del model industrial, i les seves diferències respecte a l'agroecologia.
  • Conèixer la desigualtat alimentaria en el món, el seu origen i impacte ecològic dels aliments.
  • Prendre consciència de les desigualtats de gènere existents i visibilitzar el rol de la dona.

Breu descripció del recurs:

La present guia consta de dues parts:

  • En la primera s'exposen els principals elements de la programació didàctica. Es presenten les unitats didàctiques, els seus objectius específics així com el contingut de les mateixes. A continuació s'indiquen les competències que es pretenen promoure i posteriorment s'aborden alguns aspectes metodològics com ara l'avaluació.
  •  En La segona hi apareixen unes 30 activitats d'aprenentatge agrupades en 5 unitats didàctiques ( Alimentació saludable, Entorn rural, Producció d'aliments i agroecologia, Consum responsable i Equitat de Gènere) distribuïdes per cicles educatius.

El material, que forma part del programa «Alimentació» és concebut com un recurs interdisciplinari, atès a la diversitat de temes que aborda, i pot utilitzar-se des de diferents àrees d'aprenentatge. No obstant, cal destacar que la majoria dels seus continguts s'ubiquen de forma més directa en l'àrea curricular de «Coneixement del medi natural, social i cultural».

 


Observacions:
Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: