«

»

Educació global a l’àrea científico-tècnica

Blog que forma part del projecte “Integrar i promoure les problemàtiques globals als ensenyaments científico-tècnics, on es poden trobar els materials, recursos i reflexions que genera el projecte.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Escola de Cultura de Pau
Correu-e de la persona responsable del recurs: marina.caireta@uab.cat.
Dades del recurs
Any de publicació:
Any última edició:
Editorial:
ISBN:
Idioma:
Tipus de recurs: Curs/ Taller/ Seminari
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Educadors i educadores
Contingut
Objectius:

Facilitar al professorat d’educació secundària eines per impartir el seu currículum des d’una mirada d’educació per al desenvolupament humà i sostenible, i capacitar així l’alumnat per a la transformació social a favor de la justícia global.


Breu descripció del recurs:

El blog forma part del projecte “Integrar i promoure les problemàtiques globals als ensenyaments científico-tècnics”.

Què s'hi pot trobar?

Els materials, recursos i reflexions que genera el projecte. Els materials publicats s’adrecen prioritàriament al professorat d’educació secundària de ciències i tecnologia.

Com ho fan?

A través d’una metodologia cooperativa de recerca-acció, on un grup de professorat interessat en la temàtica comparteix  reflexions, dubtes, recursos didàctics i bones pràctiques entre ells, amb persones expertes en temàtiques específiques vinculades a l’educació global i científico-tècnica, amb professorat universitari i amb l’equip de coordinació del projecte.

En tres processos:

  1. Curs intensiu El repte d’educar per una ciutadania global i transformadora des de l’àrea de ciències i tecnologia a educació secundària (juliol 2016)
  2. Grup de treball Educant per la ciutadania global des de ciències i tecnologia (curs 2016-17).
  3. Jornades de síntesis i difusió (juliol 2017).

Observacions:

El professorat interessat en sumar-se a la iniciativa pot fer-ho contactant amb: marina.caireta@uab.cat.


Disponibilitat
Descàrrega gratuïta:
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: