«

»

Dona-li un respir

Conjunt de propostes didàctiques destinades a infants i adolescents, que volen ajudar a reflexionar sobre les maneres de viure, produir i consumir que s’han posat en pràctica des de la Revolució Industrial i els efectes nocius sobre el medi ambient (boscos desforestats, rius desapareguts, sequeres, desaparició d’espècies, refugiats climàtics, etc.).

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: PROIDE
Correu-e de la persona responsable del recurs: --
Dades del recurs
Any de publicació: 2015
Any última edició: 2015
Editorial: pròpia
ISBN: --
Idioma: Català i castellà
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Tots els àmbits
Destinataris: Públic general
Contingut
Objectius:
  • Prendre consciència de les limitacions del planeta i conèixer en quina mesura som dependents dels recursos naturals per assegurar la nostra supervivència com a espècie.
  • Adoptar una actitud de cura,respecte i responsabilitat cap al propi entorn, entenent que les pròpies accions tenen repercussions tant a nivell local com global.

 


Breu descripció del recurs:

«El respecte pel medi ambient és fonamental per a la sostenibilitat del planeta i l'assegurament dels nostres mitjans de vida», aquesta és la idea a la que volen apropar el seguit de materials compresos en la campanya «Dóna-li un respir». Mitjançant diferents unitats didàctiques pensades per ser abordades en l'entorn escolar des de diferents assignatures, i també en ambients d'educació no formal, és vol induir a infants i adolescents a reflexionar sobre el propi model de vida, les repercussions mediambientals i socials del mateix, acostar-los al concepte de petjada ecològica i conscienciar-los de la importància de mantenir una relació de cura i respecte amb el medi ambient.


Observacions:

El material consisteix, principalment, en tutories i algunes unitats didàctiques des d’Infantil a Cicles Formatius.

 

 


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: --