«

»

El viatge dels teus somnis

Material didàctic per treballar a l’aula, de manera participativa, la sensibilització sobre els Drets dels Infants. El fil conductor de les activitats proposades és un viatge a diferents llocs de Nicaragua, Índia i Etiòpia, que ens serviran de punt de partida per treballar els diferents temes plantejats amb els alumnes d’infantil i primaria.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Ajuda en Acció
Correu-e de la persona responsable del recurs: ahaughey@ayudaenaccion.org
Dades del recurs
Any de publicació:
Any última edició:
Editorial:
ISBN:
Idioma: Castellà
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal i no formal
Destinataris: Infantil i primària
Contingut
Objectius:
  • Donar a conèixer els Drets de la infància a nenes i nens d'infantil i primària i reflexionar sobre els mateixos
  • Conèixer les desigualtats existents en relació a aquests drets a nivell mundial a partir de casos concrets.
  • Desenvolupar una actitud responsable entorn a aquests drets des del nostre àmbit d'actuació.
  • Fomentar actituds de cooperació entre l'alumnat
  • Recollir propostes dels infants per un món amb més i millor justícia social

Breu descripció del recurs:

Aquest material didàctic està format per quatre propostes que es poden desenvolupar amb diferents grups d'alumnes, en funció del cicle formatiu en el que es trobin ( des d'infantil fins a primària). A través de les diferents activitats, tant individuals com en grup, s'afavoreix la reflexió de l'alumnat i la formació d'opinions. A més, aquest material compta amb el suport d'una exposició que té el mateix nom i que va néixer amb l'objectiu d'abordar les temàtiques alimentació, gènere i educació des d'un punt de vista transversal.


Observacions:

Aquesta proposta didàctica aglutina activitats per a tots els cicles d'educació obligatòria (educació infantil, primària i secundaria), i també propostes adaptades a aquestes edats per al centre educatiu al complet i per treballar en família.

Si vols rebre més materials i propostes com la presentada, inscriu el teu centre a la Quarta Edició del Programa Educatiu i comparteix les teves experiències en el següent enllaç: https://www.ayudaenaccion.org/solidaridad/centros-educativos#_ga=1.40419874.1489154441.1464087199


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: