«

»

Alimentacció: Guia Didàctica per el professorat de primària

Aquest recurs té per objectiu fomentar el coneixement i la presa de consciència de l’alumnat sobre com la cadena de producció, comercialització, distribució i consum d’aliments a nivell global i local, així com els nostres hàbits de consum, influeixen en el desenvolupament de les nostres comunitats, en la salut i el medi ambient.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: VSF - Justicia Alimentaria Global
Correu-e de la persona responsable del recurs: educacio.cat@vsf.org.es
Dades del recurs
Any de publicació: 2014
Any última edició: 2014
Editorial:
ISBN:
Idioma: Castellà
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Educadors i educadores
Contingut
Objectius:
  • Conèixer diversos tipus d'aliments, les varietats locals i promoure hàbits saludables d'alimentació.
  • Conèixer i valorar l'entorn rural; els seus habitants, sabers, recursos, activitats,etc.
  • Identificar models de producció d'aliments, conèixer els efectes de model industrials i les seves diferències respecte a l'agroecologia.
  • Conèixer i valorar iniciatives locals de petit comerç i experiències de consum responsable.
  • Conèixer la desigualtat alimentaria en el món, i l'origen i impacte ecològic dels aliments.
  • Prendre consciencia de les desigualtats de gènere existents i visibilitzar el rol de les dones.
  • Potenciar el desenvolupament global de les nenes i nens sense estereotips de gènere.

Breu descripció del recurs:

El material s'estructura entorn a cinc blocs temàtics (gènere, consum responsable,producció d'aliments i agroecologia,entorn rural i alimentació saludable). Cada unitat didàctica es susceptible de ser abordada de manera molt senzilla, adaptada als infants més petits, però també pot ser abordada amb més profunditat amb infants de més edat. En el recurs es presenta una distribució per cicles, presentant les unitats en funció d'una complexitat creixent.

La Guia consta de dues parts. La primera exposa els principals elements de la programació didàctica i es presenten les unitats,els seus objectius i el seu contingut teòric. A continuació s'indiquen les competències que pretén promoure, en el seu conjunt, aquest recurs, i posteriorment s'aborden alguns aspectes metodològics, com el de l'avaluació. La segona part conté unes trenta activitats d'aprenentatge, agrupades en cinc unitats didàctiques i distribuïdes per cicles educatius.


Observacions:

Aquest recurs didàctic es concep com un material interdisciplinari; considerant la diversitat de temes tractats, poden usar-se des de diverses àrees d'aprenentatge. No obstat, convé subratllar que la majoria dels seus continguts s'ubiquen d'una forma més directa en l'àrea curricular de «coneixement del medi natural, social i cultural».


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: