«

»

Quadern: De l’hostilitat a l’hospitalitat

Aquest quadern reflexiona sobre les actituds d’hostilitat i hospitalitat i adverteix sobre el perill que sigui la primera la que acabi imposant-se a través de fronteres externes, fronteres internes, fronteres que maten…

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Cristianisme i Justícia
Correu-e de la persona responsable del recurs: sherrera@fespinal.com
Dades del recurs
Any de publicació: 2015
Any última edició: 2015
Editorial:
ISBN:
Idioma: En tots els idiomes
Tipus de recurs: Llibre/ Article/ Informe
Àmbit: Tots els àmbits
Destinataris: Públic general
Contingut
Objectius:
Breu descripció del recurs:

Hostilitat i hospitalitat: tant l’una com l’altra poden marcar la relació amb les persones migrants. Aquest quadern reflexiona sobre ambdues actituds i adverteix sobre el perill que sigui la primera la que acabi imposant-se a través de fronteres externes, fronteres internes, fronteres que maten... Davant d'això la proposta de bastir una hospitalitat d'arrels bíbliques que es basi en el veïnatge i en la plena ciutadania.


Observacions:
Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: