«

»

Passaport d’humanitat: Guia per a treballar els drets dels infants migrants i refugiats

En aquesta guia per a docents s’ofereixen idees i eines per a tractar aquesta qüestió. S’intenta respondre a algunes preguntes, ja siguin de naturalesa conceptual, de precisió terminològica, d’aprenentatge emocional o de motivació a l’acció i el servei.

A més, es tracten qüestions clau, com ara la necessitat d’aconseguir un equilibri entre el dret a la informació sobre qüestions rellevants i el dret a la protecció en cas d’imatges o realitats que poden ser doloroses per als alumnes, com també la importància d’involucrar tota la comunitat educativa en un compromís per la innovació i la qualitat educativa des d’un enfocament global d’educació en drets i ciutadania.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: UNICEF
Correu-e de la persona responsable del recurs: mmur@unicef.es
Dades del recurs
Any de publicació: 2016
Any última edició: 2016
Editorial:
ISBN:
Idioma: Català
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Educadors i educadores
Contingut
Objectius:
  • Oferir idees i eines per poder abordar la temàtica dels refugiats i desplaçats, adaptant-la a diferents edats i amb la possibilitat d'integrar-la en diferents àrees curriculars.
  • Donar resposta a algunes preguntes, siguin de naturalesa conceptual, de precisió terminològica, d'aprenentatge emocional o de motivació a l'acció i servei.
  • Involucrar tota la comunitat educativa en un compromís per a la innovació i la qualitat educativa des d'un enfocament global d'educació en drets i ciutadania.

Breu descripció del recurs:

La guia es complementa amb un conjunt d’activitats per etapa educativa que permeten tractar la qüestió de manera mes profunda.


Observacions:
Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: