«

»

Taller de còmic pels drets humans

Dins del catàleg d’accions de sensibilització i educació per al desenvolupament de la Diputació de Barcelona 2016, la Fundació Solidaritat UB ofereix el taller de Còmic pels Drets Humans, que poden sol·licitar ens locals de la demarcació de Barcelona de menys de 100.000 habitants per dur-lo a terme en centres d’educació formal i no formal amb grups d’adolescents de 14 a 18 anys.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Fundació Solidaritat UB
Correu-e de la persona responsable del recurs: solidaritatub@ub.edu
Dades del recurs
Any de publicació: 2011
Any última edició: 2017
Editorial: --
ISBN: --
Idioma: Català i castellà
Tipus de recurs: Curs/ Taller/ Seminari
Àmbit: Educació formal i no formal
Destinataris: Secundària i Batxillerat
Contingut
Objectius:

- Reflexionar sobre els drets humans, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el nostre paper pel seu assoliment.

- Treballar les competències comunicatives, artístiques, socials i ciutadanes.


Breu descripció del recurs:

L’activitat presenta el còmic com a mitjà d’expressió vàlid per tractar qualsevol tema i, tot aprenent-ne el llenguatge i les tècniques d’elaboració, convida el públic a reflexionar sobre les accions que es poden realitzar des de l’àmbit local per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i les possibilitats de participació ciutadana del jovent. Es treballen les competències comunicativa, artística, social i ciutadana...


Observacions:

La durada del taller és de 4 hores, que es distribueixen de forma variable en funció del context en què es realitza. Habitualment es duu a terme en centres educatius integrada en la programació de matèries com Ciències Socials, Educació visual i plàstica, Cultura i valors ètics, Filosofia... Es requereix una aula o espai similar, equipat amb pissarra, ordinador i canó de projecció. El preu del taller és de 90 € fins al 31 de juliol de 2017. Després, cal consultar-lo amb l'entitat.


Disponibilitat
Descàrrega gratuïta: --
És de cessió gratuïta: NO
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: SI
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: solidaritatub@ub.edu