«

»

Guia pedagògica #desfemlesdesigualtats, l’acció transformadora

Guia pedagògica per a educadors, educadores i professorat d’infants i joves de deu a disset anys, que treballa l’acció transformadora a través de la participació, la creativitat i la incidència social i política.

 

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Fundació Akwaba
Correu-e de la persona responsable del recurs: educatiu@fundacioakwaba.cat
Dades del recurs
Any de publicació: 2016
Any última edició:
Editorial:
ISBN:
Idioma: Català
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Tots els àmbits
Destinataris: Primària i secundària
Contingut
Objectius:

Objectius generals:

  • L’objectiu de primària: esdevenir persones participatives i actives, capaces de prendre decisions orientades a respectar i defensar els drets humans i la convivència democràtica.
  • L’objectiu de secundària: esdevenir persones crítiques, responsables, solidàries i actives en la defensa dels drets humans i la participació democràtica orientades a la construcció d’una societat més justa i equitativa.

 

Objectius específics:

  • Comprendre les causes i efectes de la desigualtat social de l’entorn que es vol investigar
  • Conèixer les necessitats bàsiques de les persones i reflexionar críticament sobre els actors proveïdors de benestar i la justícia global
  • Col·laborar a través d’un ApS amb entitats de l’entorn o expertes en la desigualtat investigada per a transformar-la o sensibilitzar a la ciutadania a través de l’art
  • Presentar propostes de millora de la desigualtat investigada en els canals de participació de la localitat (consells de nois i noies, regidories, etc.)

Breu descripció del recurs:

La guia pedagògica #desfemlesdesigualtats-2a fase: l’acció transformadora és un material de suport als educadors, educadores i professorat d’infants i joves de deu a disset anys, per tal d’incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació transformadora o educació per la justícia global en la seva programació.

Suposa la continuació de la guia #desfemlesdesigualtats: la descoberta de les desigualtats a través de la participació i la fotografia des d’un enfocament de drets humans.

Les principals estratègies didàctiques programades per tal d'assolir un aprenentatge creatiu i fomentar una ciutadania global, són: dinàmiques participatives i cooperatives, activitats de reflexió crítica, l’aprenentatge servei de la mà d’entitats especialistes en cada desigualtat social investigada, dinàmiques de construcció de coneixement i transformació de l’entorn a través de la creativitat i d’incidència dels infants i joves en el seu entorn local.

Són formacions de 1 a 4 hores, que s’adaptaran depenent del grup participant. La majoria es fan a l’aula, però l’acció comunitària d’aprenentatge servei es fa a l’exterior, així com poden fer-se la mostra d’art i sensibilització i les propostes formals per incidir social i políticament.

Les formacions van adreçades especialment a infants i joves. Tot i que els continguts són els mateixos, el grau d’aprofundiment varia depenent de l’edat i per això agrupem els mòduls en dos blocs: l’un per a infants del tercer cicle de primària, de deu a onze anys; i l’altre per a joves de secundària, de dotze a disset anys.

MÒDUL 5: Tria de la desigualtats social a desfer

MÒDUL 6: Causes de la desigualtat escollida i comparativa global

MÒDUL 7: Opcions per combatre les desigualtats

MÒDUL 8: Organismes locals/multilaterals de promoció de drets humans

MÒDUL 9: Acció comunitària d’aprenentatge servei

MÒDUL 10: Incidència social i política

MÒDUL 11: Art i sensibilització

Per veure les experiències pilot de #desfemlesdesigualtats podeu consultar: https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/  o el resum d’aquestes experiències a https://desfemlesdesigualtats.files.wordpress.com/2016/07/llibret2_desfem_online.pdf


Observacions:

Les formacions van adreçades especialment a infants de deu anys a joves de disset. Tot i que els continguts són els mateixos, el grau d’aprofundiment varia depenent de l’edat i per això agrupem els mòduls en dos blocs: l’un per a infants del tercer cicle de primària, de deu a onze anys; i l’altre per a joves de secundària, de dotze a disset anys.

Els continguts dels mòduls segueixen una lògica d’aprenentatge progressiu i, per tant, se suggereix dur a terme l’ordre proposat.


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: