«

»

Connectant mons 2017-2018 Senbazuru. Construint la pau

Connectant mons és una proposta educativa que combina l’activitat a l’aula amb el treball col·laboratiu online i en la qual participen més de 16.000 alumnes de diferents països.

Aquest curs dediquem la proposta Connectant mons a la construcció de la pau.

 

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: OXFAM Intermón
Correu-e de la persona responsable del recurs: info@conectandomundos.org
Dades del recurs
Any de publicació: 2017
Any última edició: 2017
Editorial:
ISBN:
Idioma: En tots els idiomes
Tipus de recurs: Llibre/ Article/ Informe
Àmbit: Educació formal i no formal
Destinataris: Primària i secundària
Contingut
Objectius:
  • Reconèixer la perspectiva positiva i àmplia de la pau com el dret de tota persona a una vida digna.
  • Comprendre i analitzar de manera crítica les diferents formes de violències que es donen i les conseqüències que tenen.
  • Fomentar les actituds que contribueixen a la resolució no-violenta dels conflictes, analitzant els elements que influeixen en el seu desenvolupament.
  • Promoure la ciutadania activa i el compromís personal i col•lectiu amb la construcció de pau oferint alternatives de pau i resolució no-violenta de conflictes.

Breu descripció del recurs:

Connectant mons és una proposta educativa telemàtica que combina l’activitat a l’aula i el treball en xarxa entre alumnat de 3 a 17 anys de diferents realitats culturals, econòmiques i socials, en la qual participen centres de tot el món.

Es treballa a través d’una plataforma telemàtica multilingüe en 8 llengües (italià, castellà, portuguès, anglès, francès, gallec, català i èuscar), en la qual s’interacciona i es treballa de manera cooperativa, organitzats en equips de treball de la mateixa franja d’edat.

Cada any treballem una temàtica concreta relacionada amb l’educació per a una ciutadania global, com ara els drets laborals, el canvi climàtic o la pobresa, amb propostes didàctiques adequades a l’edat. Aquest curs dediquem la proposta Connectant mons a la construcció de la pau.


Observacions:
Disponibilitat
Descàrrega gratuïta: http://www.connectantmons.org/ca
És de cessió gratuïta: NO
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: