«

»

Decàleg de criteris de justicia global per a la valoració i l’elaboració de materials curriculars de ciències socials

Amb l’objectiu de promoure de forma més transversal i consistent els valors, continguts i metodologies de l’educació per a la justícia global als recursos didàctics de ciències socials, aquesta publicació defineix deu perspectives bàsiques (humanitzadora, de gènere, d’alteritat, intercultural, de temes controvertits, de pensament crític, de pau, d’economia sostenible, de futur i transformadora) i un seguit de recomanacions sobre com concretar-les.

 

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: GREDICS-Escola de Cultura de Pau
Correu-e de la persona responsable del recurs: cecile.barbeito@uab.cat
Dades del recurs
Any de publicació: 2020
Any última edició:
Editorial:
ISBN: 978-84-09-18678-5
Idioma: Català
Tipus de recurs: Llibre/ Article/ Informe
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Secundària i Batxillerat
Contingut
Objectius:

La publicació s’adreça tant a les persones que creen materials curriculars com a aquelles que els utilitzen, d’acord amb els següents objectius:

  • Orientar a les persones que dissenyen materials i seqüències didàctiques, per tal que incorporin de forma més transversal i significativa els criteris de justícia global als materials curriculars.
  • Aportar pistes per avaluar críticament els materials curriculars i prendre decisions sobre el seu ús.

Breu descripció del recurs:

El recurs defineix 10 criteris que haurien de seguir els materials didàctics i llibres de text de ciències socials (perspectiva humanitzadora, de gènere, d'alteritat, intercultural, de temes controvertits, de pensament crític, de pau, d'economia sostenible, de futur i transformadora). Per cadascuna d'aquestes perspectives defineix pistes de com aplicar-les en els materials, i en mostra exemples de llibres de text o altres materials didàctics.


Observacions:
Disponibilitat
Descàrrega gratuïta:
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: