«

»

Guia de Comerç Just i Consum Responsable

Aquest manual ofereix exemples de bones pràctiques per a contextos educatius no formals i informals de sis països europeus, i reconeix que existeix una necessitat cada vegada major de sensibilitzar sobre el consum responsable. Aquesta guia vol servir com un recurs per a la implicació activa del públic dins de les seves pròpies comunitats respecte als problemes relacionats amb el consum.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Assemblea de Cooperació Per la Pau
Correu-e de la persona responsable del recurs: catalunya@acpp.com
Dades del recurs
Any de publicació: 2014
Any última edició: 2014
Editorial: --
ISBN: --
Idioma: Castellà
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Tots els àmbits
Destinataris: Públic general
Contingut
Objectius:
  • Fomentar el desenvolupament sostenible basat en valors ètics
  • Reflexionar sobre els hàbits de consum individuals
  • Afavorir la introducció de candis respecte als hàbits de consum personals i comunitaris.
  • Fomentar el pensament crític

Breu descripció del recurs:

El material està orientat a les ONG, les i els activistes, les organitzacions socials, les i els educadors i les i els formadors/es. Inclou tallers, campanyes i diferents activitats i eines útils per fomentar el pensament crític, el raonament i la recerca de solucions adequades en el nostre dia a dia des d'un punt de vista ètic i mediambiental.

Els educadors han de sentir-se lliures d'adaptar aquest material a les seves pròpies necessitats i a les dels grups per utilitzar els seus propis coneixements i la creativitat per millorar les activitats proposades.


Observacions:

El projecte que ha culminat amb l’edició d’aquesta guia ha estat finançat per la Comissió Europea en el marc del Programa d’Aprenentatge Permanent i el Subprograma Grundtvig.

El manual ha estat elaborat conjuntament per les següents organitzacions europees:

  • Waterford One World Center (WOWC) d’Irlanda.
  • Polish Fair Traid Association (PFTA) de Polonia
  • Assemblea de Cooperació Per la Pau (ACPP) d’Espanya
  • Centre Zivica d’Eslovàquia
  • Institut d’acció, formació i investigació (PATRIR) de Romania
  • NaZemi de República Txeca

Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: --