«

»

Que els teus diners pensin com tu

Guia didàctica que pretén apropar al professorat de secundària i batxillerat una eina per oferir a l’alumnat elements d’anàlisis i aprenentatge sobre les Finances Ètiques. Aposta també per integrar una sèrie d’informacions i activitats que proposen la construcció d’un model alternatiu de relació econòmica des de les perspectives de la Banca Ètica i l’Educació per al Desenvolupament.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Edualter | Fets
Correu-e de la persona responsable del recurs: mariano@edualter.org
Dades del recurs
Any de publicació: 2010
Any última edició: 2010
Editorial: --
ISBN: --
Idioma: Català i castellà
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal
Destinataris: ESO
Contingut
Objectius:
  • Oferir eines al professorat de secundària i batxillerat per apropar les Finances Ètiques a l'aula.
  • Oferir a l'alumnat elements d'anàlisis i aprenentatge sobre les Finances Ètiques.
  • Fomentar l'esperit crític de l'alumnat de secundària i batxillerat.
  • Enfortir els vincles socioafectius, la solidaritat i la cooperació entre l'alumnat.

Breu descripció del recurs:

En la mesura del possible, cadascun dels apartats ha estat preparat equilibrant elements rellevants i propers a l’alumnat, amb altres elements nous i aparentment distants. Aprenentatges vinculats a les finances i al sistema bancari poden semblar llunyans per als cicles educatius als que s’adreça aquest material, però considerem que es pot aconseguir l’atenció i l’interès pel tema si les i els joves troben atractiu el plantejament inicial.

Juntament amb el plantejament dels diferents temes, adreçat a l'alumnat, cada activitat també incorpora una oportunitat per exercitar i dinamitzar competències metodològiques per al seu desenvolupament. Aprofitant les fitxes d'introducció de les activitats i el plantejament de termes nous, el professorat pot dedicar un temps a millorar la comprensió lectora del grup.
Un altre eix fonamental que caracteritza el disseny de les activitats s’inspira en les propostes de treball cooperatiu que ja s’estan desenvolupant en molts instituts. La concepció d'un aula inclusiva treballant en petits grups, aprofitant la diversitat i heterogeneïtat de l'alumnat i transformant en la pràctica les dinàmiques d'aprenentatge convencional és un ideal en el qual proposem inserir aquesta proposta didàctica.

Si les Finances Ètiques i l’EPD prioritzen i emfatitzen el benestar de les persones, creiem que a través del treball cooperatiu (atenent prèviament el procés de creació de grup, enfortint els vincles socioafectius, la solidaritat i la cooperació entre l'alumnat) es cobreixen millor aquests continguts, a més del propi aprenentatge de treballar cooperativament.

Incorporem també en algunes de les activitats un plantejament crític cap a l'actualitat informativa i la publicitat, que ja hem treballat en altres materials, per tal de facilitar la comprensió de realitats properes i superar l’apatia i la indiferència que de vegades pot provocar el volum d’informació al que es veu exposada la joventut.  Amb la dinamització d'activitats que inclouen algunes pautes de presa de consciència i acció, proposem un model d'intervenció en aquest sentit.


Observacions:

La necessitat d’acotar els temes i definir una extensió concreta per a la guia que presentem, ens ha obligat a deixar fora (de moment) altres perspectives interessants des de les quals també es poden abordar les Finances Ètiques.
Una tasca pendent és incorporar una visió intercultural a la concepció dels diners i dels intercanvis econòmics, qüestionar axiològicament a l'alumnat la seva pròpia concepció de valor fora de la dimensió monetària, incorporar les aportacions del discurs feminista sobre els diners i el sistema econòmic patriarcal.
D'altra banda tampoc no hem incorporat claus per ajustar algunes activitats des de la perspectiva d'atenció a la diversitat o elements de referència per facilitar la seva incorporació a les programacions de diferents nivells.
Això no és una llista d'excuses, sinó al contrari, és un repte que volem assumir en el futur, però sobretot, també ens agradaria descobrir amb vosaltres, el professorat que s’apropiarà d’aquest material, les possibilitats de millora i correcció de la guia. Esperem poder rebre les vostres aportacions i millorar conjuntament aquesta proposta.

Equip de FETS i Edualter


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: --