«

»

Nicaragua és un país de colors

Vuit colors, vuit històries, vuit moments de la vida quotidiana dels nens i nenes de Nicaragua que es proposen sensibilitzar als infants sobre la realitat dels països més desafavorits i ajudar a trencar estereotips.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Edualter
Correu-e de la persona responsable del recurs: edualter@pangea.org
Dades del recurs
Any de publicació: 2009
Any última edició:
Editorial: --
ISBN: --
Idioma: Català i castellà
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Primària
Contingut
Objectius:
  • Reforçar els processos de sensibilització davant la realitat de països més desafavorits entre els nens i nenes de 6 a 12 anys.
  • Contribuir a la superació dels estereotips sobre la infància als països del Sud, vinculats a imatges carregades de connotacions negatives que relacionen causalment pobresa amb desatenció i desprotecció.
  • Reforçar entre l'alumnat actituds i valors basats en la solidaritat i l'empatia cap als sectors socials més desafavorits des d'una perspectiva d'igualtat i de respecte per l'altre.

Breu descripció del recurs:

Amb aquest material es pretén que l’alumnat s’adoni de tot allò que té en comú amb nens i nenes d’altres països, i comprengui els problemes que genera la pobresa. Alhora, es vol transmetre que el fet d’haver nascut en societats més riques materialment, no els converteix en millors o superiors, i que ni tan sols totes les seves condicions de vida no són necessàriament millors que les que puguin tenir altres nens i nenes de països empobrits.

La idea és ajudar a entendre com les condicions de pobresa estructural poden repercutir negativament en la vida de la gent de forma quotidiana, però també mostrar la riquesa de què disposen aquestes persones en molts altres àmbits de la seva vida (proximitat amb la natura, relacions humanes, etc). En aquest sentit, hem volgut donar especial importància a la possibilitat que l’alumnat identifiqui situacions de la vida quotidiana dels nens i nenes de Nicaragua que, en diversos aspectes ofereixen millor qualitat de vida, encara que no sempre disposin dels mateixos béns materials i tecnològics. Això pot resultar xocant per a molts d’ells, donades les visions dominants que es construeixen sobre els països del Sud.

El treball amb aquest material pot ajudar a trencar alguns d’aquests mites i discursos simples que relacionen creixement econòmic amb felicitat i benestar. Amb la confrontació entre tots aquests elements de proximitat i distància, es pretén que l’alumnat pugui construir imatges més reals i matisades de la situació de la infància als països del Sud.


Observacions:

Per saber més coses sobre com és la infància a Nicaragua entrevistem a tres professionals nicaragüencs vinculats a l’atenció de la infància des de diferents disciplines. Amb ells hem construït un collage que ens pot donar algunes pistes per entendre millor quines són les principals característiques de la vida dels nens i nenes de Nicaragua.

En concret hem parlat amb les següents persones:

  • Eduardo Báez, director de la Fundación Libros para Niños
  • Rubén Reyes, psicòleg, tècnic de la Fundación Puntos de Encuentro
  • Luz María Sequeira, sub-directora Save the Children Nicaragua

Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: --