Participar per transformar les organitzacions en clau feminista

“Sembrant cures per cultivar canvis” és el procés participatiu impulsat per Lafede.cat per incorporar la perspectiva feminista i d’ètica de la cura a les entitats federades i a la federació mateixa.

Per què aquest procés?

Des de 2014, Lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global, té com a visió un món on es garanteixin els drets socials, polítics, civils, econòmics i culturals de totes les persones, en el què l’equitat i la igualtat d’oportunitats estiguin assegurades i on prevalgui una cultura de pau; un món on les relacions estiguin fonamentades en l’ètica de la cura, en el principi de no discriminació i en la solidaritat i la cooperació per superar les relacions de domini.

Com s’explica en aquest article a la revista Papers de la Lliga pels Drets dels Pobles, el concepte de l’ètica de la cura, elaborat per la filòsofa i psicòloga Carol Gilligan, remarca que totes les persones som interdependents (no només les criatures i les persones grans) i que, a més de necessitats materials, tenim necessitats de cura emocionals i relacionals. Com proposa des de fa dècades el moviment feminista, cal posar la sostenibilitat de la vida de les persones i el planeta al centre de tots els processos i espais comunitaris, socials, econòmics i polítics.

El punt de partida del procés el trobem en un dels objectius del Pla de Treball 2017-2018: adaptar la cultura organitzativa de Lafede.cat i de les entitats federades a l’enfocament feminista i a l’ètica de la cura, a partir d’un procés d’aprenentatge col·lectiu on les entitats puguin compartir experiències, reflexionar i identificar propostes i recomanacions sobre com transversalitzar la visió de gènere.

El projecte vol abordar les desigualtats de gènere de forma integral per transformar les organitzacions des de l’àmbit estructural (organització, horaris, comunicació, elaboració d’objectius i programes), cultural (concepcions i maneres de relacionar-se amb l’organització, el treball i les persones, aspectes simbòlics ) i relacional (consciència, sensibilització, responsabilitat, relacions de poder), amb la idea de mobilitzar i apoderar tots els agents implicats per fer-ho possible.

La Junta de Lafede.cat va delegar en la Comissió de feminismes l’impuls i el seguiment d’aquest procés a través d’un Grup motor format per representants de la Comissió, la vocal de feminismes de la junta, la directora i una persona de l’oficina tècnica.

Objectius

El procés «Sembrant cures per cultivar canvis» té tres objectius principals:

  • Detectar i fer visibles les desigualtats estructurals de gènere, en el si de les entitats i de Lafede.cat.
  • Fomentar la perspectiva i pràctiques feministes i l’ètica de la cura en l’organització i cultura internes de Lafede.cat i de les seves entitats federades.
  • Sensibilitzar i apoderar tots els agents de les entitats federades i Lafede.cat per fomentar el canvi organitzacional amb perspectiva feminista i des de l’ètica de la cura.

Com ho fem i amb qui?

Aquest serà un procés en tres fases: a la primera, durant el 2017 es va fer una diagnosi per conèixer les desigualtats estructurals de gènere en el si de les entitats i es va dinamitzar una investigació-acció participativa a partir de cinc tallers amb les federades, qüestionaris i entrevistes. Tot plegat va servir per elaborar una Guia d’autodiagnosi.

La segona fase, de validació i implementació de la Guia, s’està duent a terme aquest 2018 a partir de sis tallers. La tercera fase s’iniciarà el 2019 i servirà per difondre la guia i el procés més enllà de Lafede.cat i per vincular-se amb altres espais sensibles a la transformació en clau feminista.

En aquest procés ens han acompanyat tres consultores:

 

Observatori IQ

L’Observatori IQ és una entitat sense ànim de lucre que vol contribuir a la innovació social en favor de l’equitat de gènere. Duen a terme diagnòstics i plans d’acció per a l’equitat, proposen indicadors, i realitzen formació en aquest àmbit. Ho fan donant èmfasi a la comunicació i la visualització de la informació amb què treballen.

 

L’Esberla

L’Esberla és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre que dissenya, gestiona i facilita serveis d’educació, formació i participació comunitària en els àmbits del feminisme i la igualtat de gènere, la participació, la cultura de pau i l’educació emocional.

 

Ulleres per Esquerrans

Ulleres per Esquerrans és un projecte de didàctica, formació i assessorament sobre feminismes, masculinitats, equitat de gènere i prevenció de les violències masclistes en els àmbits de l’educació i les entitats socials. Elaboren articles de difusió i dissenyen i faciliten formacions i processos d’investigació-acció participativa, des de l’abordatge del Treball de Processos i l’educació no formal.