Sembrant cures per cultivar canvis


Participació per a la transformació de les organitzacions, en clau feminista

“Sembrant cures per cultivar canvis” és el nom que rep el procés participatiu d’elaboració d’una Guia d’autodiagnosi per a l’aplicació de la perspectiva feminista i d’ètica de la cura a les entitats que formen Lafede.cat, i a Lafede.cat mateixa.

El projecte proposa un abordatge integral de les desigualtats de gènere per a la transformació organitzativa des de l’àmbit estructural (organització, horaris, comunicació, elaboració d’objectius i programes ), cultural ( concepcions i maneres de relacionar-se amb l’organització, el treball i les persones, aspectes simbòlics ) i relacional ( consciència, sensibilització, responsabilitat, relacions de poder ), amb la idea de mobilitzar i empoderar a tots els agents que participen per fer-ho possible.

Per què aquest procés?

Des de 2014, Lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global té com a visió la d’un món on es garanteixin a totes les persones els seus drets socials, polítics, civils, econòmics i culturals, en el que l’equitat, la igualtat d’oportunitats estiguin assegurades i on prevalgui una cultura de pau, on les relacions estiguin fonamentades en l’ètica de la cura, en el principi de no discriminació i en la solidaritat i la cooperació per superar les relacions de domini.

Un dels objectius del Pla de Treball 2016-2017 és adaptar la cultura organitzativa de Lafede.cat i de les entitats federades a l’enfocament feminista i a l’ètica de la cura, a partir d’un procés participatiu. La idea és que sigui un procés d’aprenentatge col·lectiu on les entitats puguin compartir experiències, reflexionar, i identificar propostes i recomanacions sobre com transversalitzar el gènere.

 

«Sembrant cures per cultivar canvis» es proposa els següents objectius:

• Detectar i fer visibles les desigualtats estructurals de gènere, en el si de les entitats i de Lafede.cat.

• Fomentar la perspectiva i pràctiques feministes i l’ètica de la cura en la organització i cultura internes de Lafede.cat i de les seves entitats federades.

• Sensibilitzar i empoderar tots els agents de les entitats federades i Lafede.cat per fomentar la transformació organitzativa feminista i des de l’ètica de la cura.

Quina metodologia s’utilitzarà?

Partint del treball de processos i la metodologia CopEQ – procés d’investigació-acció participatiu per revisar el funcionament de les organitzacions-, s’identificaran els aspectes que es considera que propicien les inequitats i es proposaran “experiments” de transformació.

El projecte es plasmarà en les següents accions:

1. Diagnosi introductòria per copsar l’estat actual de les entitats de Lafede, i de Lafede mateixa, i mapejar les desigualtats de gènere a nivell estructural. Aquesta diagnosi es farà pública a totes les entitats.

2. Investigació-acció participativa a partir de càpsules temàtiques en la que s’espera la participació de diferents agents de Lafede.cat. L’objectiu de les càpsules és sensibilitzar, reflexionar i participar en la diagnosi i elaboració de la guia.

3. Elaboració de la Guia d’autodiagnosi perquè les entitats puguin canviar, de manera autònoma, la seva cultura organitzativa (discurs i pràctiques). La Guia ajudarà a prendre consciència de les mancances i obstacles existents, i aportarà idees i elements per a la transformació organitzativa vers l’ètica dela cura i la perspectiva feminista.

Qui lidera el procés?

La Junta de Lafede.cat ha delegat en la Comissió de gènere l’impuls i el seguiment d’aquest procés a través d’un Grup motor format per representants de la Comissió de gènere, la Vocal de gènere de la Junta, la directora i una persona de l’Oficina tècnica. La Comissió ha encarregat l’execució d’aquest procés, mitjançant un concurs obert, a l’Associació Institut Quotidiana (iQ), l’Esberla i Ulleres per esquerrans . Les seves consultores coordinaran els diferents tallers, enquestes i entrevistes.

L’Associació Institut Quotidiana (iQ) és una entitat sense ànim de lucre que vol contribuir a la innovació social en favor de l’equitat de gènere. Duen a terme informes de diagnóstic i plans d’acció per a l’equitat, proposen indicadors, i realitzen formació en aquest àmbit. Ho fan donant èmfasi a la comunicació i la visualització de la informació amb què treballen.

L’Esberla és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre que dissenya, gestiona i facilita serveis d’educació, formació i participació comunitària en els àmbits del feminisme i la igualtat de gènere, la participació i la cultura de pau, i l’educació emocional.

Ulleres per Esquerrans és un projecte de didàctica, formació i assessorament sobre feminismes, masculinitats, equitat de gènere i prevenció de les violències masclistes en els àmbits de l’educació i les entitats socials. Elaboren articles de difusió i dissenyen i faciliten formacions i processos d’investigació-acció participativa, des de l’abordatge del Treball de Processos i l’educació no formal.

Resums del taller

 

Àlbum de fotos dels tallers


Amb el suport de: