Comunicat de #SomDefensores davant la privació de llibertat del Vicepresident i set consellers de la Generalitat de Catalunya


Lafede.cat, com a part de la  iniciativa #SomDefensores, integrada per entitats compromeses amb la defensa dels Drets Humans, subscriu el comunicat fet públic el dia d’avui. ( Versión en castellano aquí y al final del post)

Les organitzacions que integrem #SomDefensores, compromeses amb la defensa dels Drets Humans, manifestem el nostre més ferm rebuig a la privació de llibertat sense fiança imposada al vicepresident del Govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i als membres del Govern Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. Exigim la seva immediata excarceració, juntament amb la dels presidents d’Òmnium, Jordi Cuixart, i de l’ANC, Jordi Sànchez, privats de llibertat des del passat 16 d’octubre.

Resulta un autèntic despropòsit jurídic defensar que l’activitat de les persones investigades pugui ser constitutiva dels delictes de sedició i de rebel·lió. El Codi Penal espanyol només considera l’existència del delicte de rebel·lió si concorre violència i de sedició si aquesta és tumultuària, i resulta evident que cap de les persones investigades, que ho són per les actuacions que han fet en l’exercici de les funcions de govern i parlamentàries, han realitzat les esmentades actuacions. D’altra banda, i coincidint amb el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, la titular del Jutjat núm. 3 de l’Audiència Nacional, ha optat, a més, per imposar la mesura cautelar més restrictiva de manera absolutament desproporcionada, produint indefensió i mancada de motivació suficient. Considerem, fins i tot, que podríem estar en un cas de prevaricació judicial, donat el caràcter manifestament injust de la resolució judicial.

Des de #SomDefensores creiem que aquestes decisions suposen una vulneració extremadament greu de drets fonamentals que, a més de l’afectació que viuen les persones empresonades, posa en perill condicions bàsiques de la nostra convivència democràtica. Efectivament, estem davant de la vulneració del dret de participació política, la llibertat d’expressió, la llibertat personal i la tutela judicial efectiva, així com del dret a un jutge predeterminat per la llei, donada la manca de competència processal de l’Audiència Nacional.

En cap cas, l’actuació de legítims representants populars, en el marc de l’exercici de les seves atribucions constitucionals i estatutàries, hauria de poder ser objecte de criminalització i si no s’esdevé una urgent rectificació estaríem parlant d’una preocupant mostra de la debilitat del principi de separació de poders.

Finalment, tornem a denunciar enèrgicament l’actuació de la Fiscalia, que segueix impulsant la consolidació d’una excepcionalitat jurídica basada en un dret penal de l’enemic que busca restringir la llibertat i el pluralisme polític.

 

EN CASTELLANO

Ante la privación de libertad del Vicepresidente y siete miembros del Gobierno de la Generalitat de Catalunya

 

Las organizaciones que integramos #SomosDefensoras, comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos, manifestamos nuestro más firme rechazo a la privación de libertad sin fianza impuesta al vicepresidente del Govern de Catalunya, Oriol Junqueras, y a los miembros del Gobierno Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. Exigimos su inmediata excarcelación, junto con la de los presidentes de Òmnium, Jordi Cuixart, y del ANC, Jordi Sànchez, privados de libertad desde el pasado 16 de octubre.

Resulta un auténtico despropósito jurídico defender que la actividad de las personas investigadas pueda ser constitutiva de los delitos de sedición y de rebelión. El Código Penal español sólo considera la existencia del delito de rebelión si concurre violencia y de sedición si esta es tumultuaria, y resulta evidente que ninguna de las personas investigadas, que lo son por las actuaciones que han hecho en el ejercicio de las funciones de gobierno y parlamentarias, han realizado dichas actuaciones.

Por otro lado, y coincidiendo con el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, la titular del Juzgado nº. 3 de la Audiencia Nacional, ha optado, además, por imponer la medida cautelar más restrictiva de manera absolutamente desproporcionada, produciendo indefensión y falta de motivación suficiente. Consideramos, incluso, que podríamos estar en un caso de prevaricación judicial, dado el carácter manifiestamente injusto de la resolución judicial.

Desde #SomosDefensoras creemos que estas decisiones suponen una vulneración extremadamente grave de derechos fundamentales que, además de la afectación que viven las personas encarceladas, pone en peligro condiciones básicas de nuestra convivencia democrática. Efectivamente, estamos ante la vulneración del derecho de participación política, la libertad de expresión, la libertad personal y la tutela judicial efectiva, así como del derecho a un juez predeterminado por la ley, dada la carencia de competencia procesal de la Audiencia Nacional.

En ningún caso, la actuación de legítimos representantes populares, en el marco del ejercicio de sus atribuciones constitucionales y estatutarias, tiene que ser objeto de criminalización y, si no se acontece una urgente rectificación, estaríamos hablando de una preocupante muestra de la debilidad del principio de separación de poderes.

Finalmente, volvemos a denunciar enérgicamente la actuación de la Fiscalía, que sigue impulsando la consolidación de una excepcionalidad jurídica basada en un derecho penal del enemigo que busca restringir la libertad y el pluralismo político.