Xarxa d’Observadores de Drets


La Xarxa d’Observadores de Vulneracions en context de Protesta està formada per 70 persones. La Xarxa es va crear a Barcelona a finals del mes de setembre de 2017 per monitoritzar a peu de carrer les vulneracions de drets humans que es poguessin produir durant les mobilitzacions relacionades amb la celebració del referèndum de l’1 d’octubre, ja fossin concentracions, manifestacions o accions populars de desobediència civil.

Les persones observadores disposen de formació específica en observació de drets himans i diversos protocols d’actuació, i realitzen la seva tasca de monitoreig perfectament identificades. Les persones observadores van recollir informació (dades, testimonis i proves gràfiques) que una vegada sistematizada, gràcies a un equip de suport multidisciplinar, ha permès publicar l’informe de violació de drets civils i polítics i fer seguiment legal i psicològic d’alguns casos.

L’observació de drets en context de conflictivitat social és una de les tasques que, juntament amb l’acompanyament legal i psicosocial, permet protegir de manera integral els drets de les persones que es manifesten.

 

La iniciativa neix d’una proposta de la Plataforma «Defender a quien Defiende» que promou la formació en drets civils i polítics i la seva defensa, i d’una manera especial el dret a la protesta.

 

Per formar part de la Xarxa i/o formar-se en Observació de drets humans, contacteu a comunicacion@defenderaquiendefiende.org.