COM S’HA FET

Lafede.cat ha dut a terme un procés participatiu entre les entitats membres per aconseguir un protocol que fos transformador i empoderador. El camí també ens ha ajudat a qüestionar-nos i a prendre consciència de la realitat on treballem i desenvolupem els projectes.

Amb l’acompanyament de Creación Positiva, el procés complet d’elaboració del Protocol en clau feminista interseccional ha consistit en les següents fases:

Fase prèvia (maig-juny 2018): Definició i presentació de la proposta
Des de l’Eix de feminismes i l’equip tècnic de Lafede.cat es defineix la necessitat d’un suport extern per elaborar un protocol propi. Així doncs, s’inicien reunions per definir l’encàrrec que es fa a l’associació Creación Positiva. A través de trobades amb l’associació, es concreta l’enfocament del protocol i la definició de les següents fases.

Fase 1 (juny-desembre 2018): Procés diagnòstic
A través d’un procés participatiu, s’aconsegueix una fotografia de la realitat que es viu i es percep tant a Lafede.cat com a les entitats membres, sobre l’estat de diverses qüestions al voltant de la perspectiva feminista, les violències masclistes i les violències sexuals. L’anàlisi d’aquesta fotografia serveix com a punt de partida per a la vinculació dels resultats obtinguts amb les actuacions dins dels diferents eixos d’intervenció (prevenció, detecció, atenció, recuperació, reparació i ètica).

Fase 2 (gener, febrer i abril 2019): Procés de capacitació
Amb la finalitat de capacitar les persones al voltant del Protocol i assolir els objectius assenyalats des de l’inici del procés, es planifica i es porta a terme un procés formatiu per als equips tècnics, presidències i direccions.

Fase 3 (gener-maig 2019): Elaboració col·laborativa del Protocol i dels documents de referència
El desenvolupament dels elements pràctics i operatius del Protocol es du a terme mitjançant un procés participatiu i compartit de reflexió conjunta i individual, de confecció d’idees, i de valoració i validació de continguts. Obert a les entitats federades, equip tècnic, equip directiu i junta directiva de Lafede.cat, durant una primera part del procés es treballa de forma presencial i en una segona part, online mitjançant diversos documents compartits amb personal de l’equip tècnic i també amb membres de la Junta directiva.

Fase 4 (maig-juny 2019): Validació, presentació i aprovació
Tot i haver desenvolupat un procés continu de seguiment i validació de les diverses fases del Protocol, abans de la presentació final i de l’aprovació per part de l’Assemblea general, es fan diverses trobades i reunions per avaluar i tancar aspectes concrets del document final. Així, en la darrera fase se celebren tres trobades amb part de l’equip motor, dues d’aquestes obertes a altres entitats que han participat de forma activa en tot el procés.

En finalitzar aquesta fase, s’inicia un nou període que arrenca amb la presentació del Protocol en diverses jornades obertes així com la seva publicació en aquest espai web.