«

»

Test de tolerància

És un software interactiu que consta de 14 preguntes que tenen a veure amb la situació de la vida quotidiana en els diferents col·lectius socials. Abans de començar el test, el programa demana a la o el participant que expressi el seu grau de tolerància, tenint en compte que és molt difícil expressar-lo numèricament ja que és una situació moral.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau
Correu-e de la persona responsable del recurs: catalunya@acpp.com
Dades del recurs
Any de publicació:
Any última edició:
Editorial:
ISBN:
Idioma: Català
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Tots els àmbits
Destinataris: Públic general
Contingut
Objectius:
  • Contrarestar els tòpics i estereotips més freqüents respecte a altres països, cultures, polítiques...
  • Proporcionar una reflexió sobre temes relacionats amb el racisme i la xenofòbia que es manifesten en la vida quotidiana.
  • Servir com a instrument pedagògic per a activitats escolars en relació amb les accions transversals d’Educació per la Pau, Moral i Cívica.
  • Donar a conèixer el concepte de tolerància als i les alumnes

Breu descripció del recurs:

Cada pregunta del test té tres respostes possibles que cada una té una sortida diferents per als dilemes morals que es plantegen. El resultat que et pot sortir és de 0 a 140, tot depèn de les respostes que s’han donat.

Un cop finalitzat el test, hi ha una reflexió sobre la tolerància en la societat que vivim.


Observacions:

Aquest test té com a complement una guia didàctica per tal de poder aprofundir més amb els conceptes que es donen i també per tenir una visió més global del test i poder treballar-lo més a fons.


Disponibilitat
Descàrrega gratuïta:
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: