«

»

Convivència en la diversitat: Anàlisi de conflictes als centres educatius.

Taller que treballa sobre el sorgiment de conflictes en els centres educatius i la seva resolució, tot donant eines per a que aquesta última es faci de manera positiva. Consta d’una part teòrica i una part pràctica i per a la seva realització s’utilitzen metodologies participatives i cooperatives.
Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Moviment per la Pau - MPDL
Correu-e de la persona responsable del recurs: cat.sensibilitzacio1@mpdl.org
Dades del recurs
Any de publicació: 2013
Any última edició: 2014
Editorial: Moviment per la Pau - MPDL
ISBN: --
Idioma: Català
Tipus de recurs: Curs/ Taller/ Seminari
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Educadors i educadores
Contingut
Objectius:
  • Reflexionar sobre els conflictes viscuts respecte a la diversitat cultural als centres d’ensenyament. Especialment els relacionats amb l’aparició d’estereotips, prejudicis i rumors.
  • Millorar les estratègies a seguir per a la gestió de conflictes generats per la diversitat cultural.
  • Potenciar actituds de respecte, empatia, convivència i solidaritat.

Breu descripció del recurs:

El taller consta d'una part teòrica i una part pràctica. En ambdues es treballen els conflictes viscuts en primera o segona persona en els centres educatius i es reflexiona sobre la gestió positiva dels mateixos. Per a fer-ho s'utilitzen un seguit d'imatges i un conjunt de dinàmiques cooperatives.


Observacions:
Aquest taller es pot adaptar a equips que treballin en l’àmbit de l’educació no formal.

Disponibilitat
Descàrrega gratuïta: No
És de cessió gratuïta: NO
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: SI
Preu compra: 180 €
Correu-e per la compra del recurs: cat.sensibilitzacio1@mpdl.org