RECURSOS PROPIS

Recursos per a l’elaboració del protocol

Model de carta de compromís amb el Procol per a entitats de la Federació

Cap a un protocol de quilòmetre zero. Guia pràctica per a l’elaboració d’un protocol (versions per pantalla, mòbil, impressió)

Recursos per la gestió de casos

Fitxa model de denúncia interna

Fitxa de derivació a recursos externs

Fitxa d’informació de recursos externs

Documents de la federació on s’integra el protocol

Codi Ètic i de Conducta. Lafede.cat

Reglament de Règim Intern. Lafede.cat

Estatuts. Lafede.cat