«

»

Guardians i guardianes de l’aigua

Conjunt de propostes didàctiques que tenen com a objectiu convertir-nos en persones protectores de l’aigua. Utilitzant el cicle de la mateixa com a fil conductor, es pretén donar a conèixer les conseqüències que l’escassetat d’aigua té en la vida de moltes persones, a la vegada que es sensibilitza sobre la importància d’adquirir hàbits d’us racional i responsable de l’aigua, que evitin el seu malbaratament i contaminació.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Ajuda en Acció
Correu-e de la persona responsable del recurs: educacion@ayudaenaccion.org
Dades del recurs
Any de publicació: 2016
Any última edició: 2016
Editorial: Ajuda en Acció
ISBN: --
Idioma: Català i castellà
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Primària i secundària
Contingut
Objectius:
  • Fomentar l'adquisició d'hàbits de respecte i cura al medi ambient.
  • Entendre perquè l'aigua és important, d'on ens arriba i els processos que passa.
  • Conèixer la realitat d'aquest element actualment: l'accés al mateix (reconeixent-lo com un dret humà) en diferents parts del planeta, i les conseqüències de la seva carència o escassesa en la vida de les persones.
  • Entendre la nostra posició en aquest cicle i analitzar el que cadascun de nosaltres pot aportar a la sostenibilitat de les nostres relacions amb l'aigua.

Breu descripció del recurs:

Aquest seguit de propostes volen ajudar a aprendre com protegir i utilitzar l'aigua conscientment, recuperant una mirada lúdica i de gaudi de la mateixa, ja que no es pot tenir cura d'allò que no s'estima. El cicle de l'aigua serveix com a inspiració per sensibilitzar a l'alumnat i donar a conèixer la interconnexió que hi ha entre la natura, el planeta i les nostres accions.

El que fem en un lloc del planeta repercuteix en molts altres i finalment té conseqüències que acaben afectant-nos. És per això, que tenir una relació sostenible individual i col·lectiva amb l'aigua ( i la resta de la naturalesa) no és més que una qüestió de supervivència.

A més, mentre es treballa la temàtica de l'aigua també s'estaran desenvolupant diferents capacitats i competències: En el cicle d'Infantil i Primària es treballarà sota l'òptica de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner. En el cicle de Secundaria les activitats buscaran treballar les competències clau definides per la llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE)


Observacions:
  • Aquesta proposta didàctica aglutina activitats per a tots els cicles d'educació obligatòria (educació infantil, primària i secundaria), i també propostes adaptades a aquestes edats per al centre educatiu al complet i per treballar en família.
  • Si vols rebre més materials i propostes com la presentada, inscriu el teu centre a la Quarta Edició del Programa Educatiu i comparteix les teves experiències en el següent enllaç https://www.ayudaenaccion.org/solidaridad/centros-educativos#_ga=1.40419874.1489154441.1464087199

Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: --