Sobre educació transformadora

Cap a una educació transformadora

Fa més d’un any, la Comissió d’educació de l’antiga Federació Catalana d’ONG, actualment Lafede.cat, va decidir definir que entenia per educació. Però no només això, si no que va anar més enllà i li va afegir un cognom, el de transformadora. Això que en principi podria semblar senzill, de senzill no té res. Doncs es preteníen traslladar els objectius, els reptes, les demandes i les idees que la Comissió portava mesos treballant a un document que integrés, a més, les diferents perspectives i origen de les entitats que la conformen. Algú va dir, “fem un manifest” i això es va fer. Concretament el Manifest pel Dret a una Educació Transformadora, un document de cinc pàgines que va ser aprovat per l’Assemblea General de la Federació el juny de 2013.

Aquest Manifest és fruit d’un debat intens i serè, i recull, entre altres qüestions, reflexions en torn a l’educació com una eina per generar canvis positius de transformació social que ens permetin avançar en la construcció d’una societat més justa, respectuosa, equitativa i solidària.

La Comissió, és plenament conscient que l’actual context de crisis econòmica, social i política, planteja molts reptes i incògnites. Cada dia som testimonis de com, moltes de les decisions que prenen els poders públics, suposen un pas enrere en les polítiques socials, privatitzant i encarint els serveis públics. L’educació no roman aliena a elles. Algú va dir, “un país no pot viure sense bancs” i la Comissió afegeix, “és possible que un país visqui sense educació?”.

Precisament, la millor sortida a la crisis passa per la implementació d’un model d’educació integradora, humanista i compromesa. Un model que permeti als éssers humans desenvolupar les seves capacitats amb autonomia per poder millorar com a persones i, a la vegada, com a societat.

La Comissió, i per tant la Federació Catalana d’ONG, exigeix als poders públics el seu compromís per la construcció d’aquest nou model i, per això, demana el compliment de les recomanacions que diversos organismes internacionals han manifestat en torn al suport i implementació d’una verdadera educació en Drets Humans, Pau i Desenvolupament; la fi de les retallades en polítiques socials i el reforç de les diferents instàncies educatives; una millor i més eficient articulació entre els diferents nivells de les administracions públiques amb competències en educació; l’impuls d’un programa coherent de polítiques públiques basades en la cultura de la pau, el respecte als drets humans, la solidaritat internacional, l’equitat de gènere, la participació social i el suport a l’economia social i la banca ètica, entre altres qüestions.

Per acabar, la Comissió vol compartir alguns dels paràgrafs més significatius del Manifest “Pel dret a una educació transformadora”.

 

Manifest pel Dret a una educació transformadora (fragments)

 

ENTENEM L’EDUCACIÓ

El procés d’unificació de les tres federacions d’ONG en una sola ha permès a les entitats de la Comissió d’Educació unir esforços, compartir des de les diferents perspectives d’educació per la pau, els drets humans o el desenvolupament així com potenciar les seves intervencions i propostes. El resultat és una concepció d’educació que articula el foment de valors (la llibertat, la justícia, la igualtat, la solidaritat i la pau) a través d’accions que promoguin una metodologia participativa amb un enfocament socioafectiu, crític i transformador, orientat al desenvolupament de les capacitats personals i col·lectives necessàries per corregir, crear i mantenir les condicions de vida digna per a totes les persones, tant a casa nostra com als països del Sud.


EN LA SITUACIÓ ACTUAL

El context de globalització i de crisi econòmica, social, política i ètica planteja molts desafiaments. D’un costat la pobresa augmenta desmesuradament, fruit de violències estructurals i culturals que donen lloc a injustícies socials. Exemples d’aquestes desigualtats les trobem en la persistència, tant aquí com arreu, de relacions de gènere asimètriques, d’exclusió social, de reproducció de models culturals hegemònics que castiguen models i visions de pensament culturals diferents, crítics i alternatius, o en el desproporcionat deteriorament del planeta, que aguditza les desigualtats Nord-Sud, entre molts d’altres.

Considerem que tot això ha provocat i conflueix en una crisi de valors, reflectida en un model de societat individualista i consumista, que perpetua relacions deshumanitzadores en què el respecte, la solidaritat, la capacitat d’empatia i l’altruisme semblen prescindibles.


VOLEM I DEFENSEM

Com a part d’una societat civil que aspira a un món millor, veiem amb preocupació el llegat que deixem a les futures generacions. Pensem que cal un model d’educació que torni a posar en relleu valors com la pau, els drets humans i el desenvolupament, que ens ajudi a promoure una consciència de ciutadania local i global i que ens faci sentir part d’una comunitat d’iguals amb justícia i dignitat.

Amb el treball conjunt d’altres entitats, organitzacions, moviments socials, centres educatius, sindicats, associacionisme educatiu, mitjans de comunicació, famílies i la societat civil, hem estat treballant per construir aquest model. Des de la nostra experiència i amb l’intercanvi que mantenim amb persones de diferents països on estem treballant (organitzacions camperoles, indígenes, de dones, ecologistes, de resistència a la guerra o de defensa de drets humans), tenim l’oportunitat d’oferir aquests aprenentatges i establir un diàleg entre els “Nords” i els “Suds” per trobar les alternatives d’acció més adequades.

Un model d’educació transformadora que com a societat tenim dret per superar l’actual situació: volem una educació integradora, humanista i compromesa, que possibiliti als éssers humans desenvolupar les seves capacitats, amb autonomia, per millorar com a persones i a la vegada com a societat, en una constant aposta per la transformació social i la capacitat per actuar local i globalment.

Un model educatiu públic que ofereixi les eines ètiques, conceptuals, actitudinals i procedimentals que permetin deixar enrere els vicis d’un model caducat que només proposa receptes fallides.

Entenem que educar és donar eines per conèixer, per apoderar i per transformar. És per tant un procés que comporta esforç, des d’una perspectiva de valors necessaris per construir i treballar per una ciutadania global, solidària i per la justícia social.

 

EL NOSTRE COMPROMÍS

Creiem que tots i totes som agents educatius, la societat civil organitzada, els col·lectius i moviments socials; l’escola i la universitat; les famílies; l’administració pública; els mitjans de comunicació; la classe política i l’empresarial; els treballadors i les treballadores; la ciutadania en general.

Mantenim ferma la nostra voluntat de ser un espai d’escolta, intercanvi i treball col·laboratiu. Per això ens proposem:

 • Compartir i defensar la visió d’un model públic d’educació per a la pau, els drets humans i per al desenvolupament basada en una educaciótransformadora que empoderi a les persones, col·lectius, famílies, nens i nenes, per tal de construir societats compromeses amb les persones i l’entorn.
 • Generar espais de trobada i de participació amb la ciutadania en general, i amb sectors socials interessats, per buscar vies de diàleg i construcció d’alternatives.
 • Continuar treballant i ampliant xarxes de ciutadania inclusives, que facilitin el coneixement, l’intercanvi i la coordinació, perquè és en la diversitat que ampliem la nostra mirada.
 • Promoure processos col·lectius a través de la difusió, la investigació, la formació i l’acompanyament tant en continguts com en metodologies que fomentin la pau, els drets humans i la solidaritat als diferents àmbits educatius: formal, no formal i informal.
 • Oferir especial atenció i recolzament als centres educatius i a tota la comunitat educativa -actors clau en l’educació de les generacions futures – per, des de les seves necessitats i interessos, ajudar a avançar en la pervivència dels valors democràtics, de pau, drets humans i solidaritat, a partir de la reflexió crítica i la promoció d’accions de canvi.
 • Difondre pràctiques i experiències innovadores i transformadores dels diferents àmbits educatius, en formats i mitjans diversos (butlletins, webs, blocs, etc).
 • Facilitar una agenda oberta, actualitzada i dinàmica d’activitats de sensibilització, formació, investigació, i acció d’educació en valors, que realitzin entitats, centres educatius, universitats, centres d’investigació, moviments socials i d’altres col·lectius.
 • Establir un diàleg continuat amb l’administració pública perquè consolidi el seu compromís vers la cultura de pau, els drets humans, i la solidaritat, no només des de l’àmbit legislatiu, sinó també en la coherència interna de polítiques i en la posada en marxa d’accions.

 

DEMANEM

Al Govern i a les administracions públiques:

 • Un compromís ferm en la construcció d’aquest model públic educatiu inclusiu.
 • El compliment de les recomanacions de diferents organismes internacionals i instàncies europees quant al suport, difusió, promoció i implementació de l’Educació per als Drets Humans, la Pau i el Desenvolupament.
 • L’aturada de les retallades en les polítiques socials i el reforç de recursos humans, tècnics i materials a cadascuna de les instàncies educatives de l’administració per enfortir el seu treball i potenciar les vies de transformació social.
 • L’establiment de ponts d’articulació, col·laboració i treball estables i de manera continuada amb els departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques o institucions.
 • L’impuls d’un programa de coherència de polítiques internes de l’Administració Pública que es basi en la Cultura de Pau, el respecte dels Drets Humans, la solidaritat internacional i les perspectives de desenvolupament humà, d’equitat de gènere, d’interculturalitat, de participació social, de cura del medi ambient i de suport a l’economia social i la banca ètica.
 • La creació de mecanismes de transparència, observació i avaluació que ajudin al seguiment i millora d’aquests compromisos.