(Català) Transparència


Sorry, this entry is only available in Catalan and European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Com ens governem?

Lafede.cat té un funcionament assembleari. Tal i com indiquen els Estatuts, l’Assemblea General és l’òrgan suprem i les entitats membres, en formen part per dret propi i i irrenunciable. L’Assemblea és l’encarregada de la presa de decisions estratègiques i d’escollir la Junta Directiva. Mentre l’Assemblea General es celebra com a mínim un cop a l’any, la Junta es reuneix amb una periodicitat mensual per fer seguiment de l’agenda política i agilitzar les qüestions executives.

A l’Assemblea General Extraordinària del 19 de gener de 2013, les tres antigues federacions de Pau, Drets Humans i Desenvolupament van acordar la seva fusió en una sola entitat, que actualment és Lafede.cat.

Per al bon funcionament de tots els òrgans de govern i de les entitats membres disposem dels següents documents:

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Estatuts

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Reglament de règim intern

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Codi Ètic i de Conducta

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Acord de millora laboral i gestió del teletreball

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Pla estratègic 2020 – 2024

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals a  les organitzacions

 

Comissió de seguiment del codi ètic i de conducta

És un espai que no té caràcter obert i està integrada per un grup d’experts i expertes, els membres de la qual són aprovats per l’Assemblea. La Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de conducta té per finalitat:

  • Emetre dictàmens sobre les organitzacions que demanen l’ingrés a Lafede.cat.
  • Fer seguiment de les organitzacions federades sobre temes relacionats amb el Codi ètic i de conducta.
  • Revisar el document del Codi ètic i de conducta i proposar-ne millores.
  • Fer difusió del Codi ètic i de conducta entre les organitzacions membres i la ciutadania.

La Comissió està formada per persones expertes en diferents matèries relacionades amb qüestions recollides al Codi d’ètic i de conducta, i representants de la Junta directiva i l’equip tècnic de Lafede.cat. En l’actualitat la integren:

  • Mercè Claramunt Bielsa, experta en temes jurídics i gènere i membre de Dones Juristes. Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Postgrau de Prova Judicial a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
  • Enric Prats Gil, expert en temes d’educació. Doctor en Pedagogia. Professor de Pedagogia Internacional, a la Universitat de Barcelona. President de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic del Consell d’Associacions de Barcelona.
  • Marcelo Cano, llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB) i graduat en Bioètica per la UB. Actualment està fent la tesi doctoral en bioètica. És professor a diferents universitats des del 1999. En excedència de la Comissió des del juny de 2019.
  • Carme Perelló. És filòsofa i experta en ètica i bioètica. Forma part de la Comissió ètica del Consorci de Salut i social de Catalunya i de l’Institut Català de la Salut. Substitueix a Marcel Cano en el seu període d’excedència.
  • Rita Huybens, membre de la Lliga dels Drets dels Pobles.  Ha estat membre de Junta de la FCONGD i de la FCONGDH, i vicepresidenta de Lafede.cat, de juliol de 2016 a novembre 2017.  La seva trajectòria professional s’emmarca dintre de l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional, la lluita pels drets dels pobles en situació de conflictes i dels pobles indígenes, així com la promoció de la cultura de la pau, amb especial atenció a la defensa i reivindicació dels drets de les dones.
  • De la federació, formen part en Xavi Casanovas, membre de la Junta directiva, Pepa Martínez, directora de Lafede.cat i Montse Santolino, de l’equip tècnic.

 

Què hem fet?

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Memòria d’activitats 2018

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Memòria d’activitats 2017

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Memòria d’activitats 2016

El resum i històric de les memòries d’activitats de la federació aquí.

 

Com ens financem?

A continuació, la distribució dels ingressos i les despeses de l’exercici 2019.

També es pot consultar:

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Pressupost 2020

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Taula salarial 2020

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Auditories de la federació

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Trams de les quotes de les organitzacions membre

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Resum de Lafede.cat en el Balanç Social 2018, impulsat per la Xarxa d’Economia Solidària