(Català) Transparència


Com ens governem?

Lafede.cat té un funcionament assembleari. Tal i com indiquen els Estatuts, l’Assemblea General és l’òrgan suprem i les entitats membres, en formen part per dret propi i i irrenunciable. L’Assemblea és l’encarregada de la presa de decisions estratègiques i d’escollir la Junta Directiva. Mentre l’Assemblea General es celebra com a mínim un cop a l’any, la Junta es reuneix amb una periodicitat mensual per fer seguiment de l’agenda política i agilitzar les qüestions executives.

A l’Assemblea General Extraordinària del 19 de gener de 2013, les tres antigues federacions de Pau, Drets Humans i Desenvolupament van acordar la seva fusió en una sola entitat, que actualment és Lafede.cat.

Per al bon funcionament de tots els òrgans de govern i de les entitats membres disposem dels següents documents:

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Estatuts

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Reglament de règim intern

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Codi Ètic i de Conducta

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Acord de millora laboral i gestió del teletreball

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Pla estratègic 2020 – 2024

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals a  les organitzacions

 

Comissió de seguiment del Codi ètic i de conducta

És un espai que no té caràcter obert i està integrada per un grup d’experts i expertes, els membres de la qual són aprovats per l’Assemblea. La Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de conducta té per finalitat:

  • Emetre dictàmens sobre les organitzacions que demanen l’ingrés a Lafede.cat.
  • Fer seguiment de les organitzacions federades sobre temes relacionats amb el Codi ètic i de conducta.
  • Revisar el document del Codi ètic i de conducta i proposar-ne millores.
  • Fer difusió del Codi ètic i de conducta entre les organitzacions membres i la ciutadania.

La Comissió està formada per persones expertes en diferents matèries relacionades amb qüestions recollides al Codi d’ètic i de conducta, i representants de la Junta directiva i l’equip tècnic de Lafede.cat. En l’actualitat la integren:

Francesc Mateu i Hosta – @frmat

Metge de professió i especialista en medicina tropical. Actualment, coordina Fòrum de Síndics, una petita institució que agrupa les sindicatures de greuges municipals a nivell de Catalunya i també algunes d’Espanya. Ha treballat 30 anys a Oxfam Intermón, on va començar com a metge cooperant a Bolívia i posterioment, com a coordinador del treball a l’Àfrica Austral durant 10 anys.

Judith Muñoz Saavedra – @judithmusaa

Professora i Investigadora postdoctoral en el Departament de Didàctica i Organització Educativa (DOE) de Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Doctora i màster en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgraduada en Gènere i Polítiques Públiques per la Universitat de Xile. Llicenciada en Treball Social per la Universitat Catòlica de Valparaíso-Xile. Pertany al grup de Recerca consolidat FODIP (Formació Docent i Innovació Pedagògica) de la Universitat de Barcelona.

Míriam Hatibi – @miriamhatibi

Activista i consultora de comunicació a l’empresa Sibilare. És filla de marroquins nascuda a Barcelona. L’any 2015 es va graduar en International Business Economics a la Universitat Pompeu Fabra i després va realitzar el Màster en Internacionalització de la Universitat de Barcelona. Va compaginar els estudis de Màster amb la feina com a insertora laboral a la Fundació Ibn Battuta, on també va exercir com a portaveu i com a membre del patronat.

Sònia Pau Cortada – @soniapauc
Periodista especialitzada en temes vinculats al tercer sector social, la immigració i els afers socials. Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), actualment forma part de l’equip de comunicació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. També escriu a ‘La Mira’, revista digital, i al ‘Setmanari de l’Alt Empordà’, i col·labora amb qüestions de comunicació amb diferents entitats socials. És docent del màster Gènere i Comunicació de la UAB. Ha publicat el llibre ‘Fils trencats. Arrels Fundació, 30 anys acompanyant les persones sense llar'(editorial Claret, 2019).
Xavi Casanovas Combalia –  @xcasanovasc

Llicenciat en matemàtiques, màster en administració d’empreses i màster en filosofia. Després d’un breu pas per Oxfam Intermón com a tècnic de gestió, recala al Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia – Fundació Lluis Espinal on va estar en una primera etapa del 2010 al 2014 com a responsable de gestió, comunicació i incidència i entre els anys 2014 i 2021, com a director de l’entitat. A partir del setembre del 2021 comença a treballar a la càtedra d’ètica de l’IQS – Universitat Ramón Llull.

 

Què hem fet?

 

Memòria d’activitats 2020

Memòria d’activitats 2019

 

Memòria d’activitats 2018

El resum i històric de les memòries d’activitats de la federació aquí.

 

Com ens financem?

A continuació, la distribució dels ingressos i les despeses de l’exercici 2020.

També es pot consultar:

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Pressupost 2021

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Taula salarial 2020

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Auditories de la federació

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Trams de les quotes de les organitzacions membre

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Resum de Lafede.cat en el Balanç Social 2020, impulsat per la Xarxa d’Economia Solidària