Eixos i grups de treball


Des de l’any 2017 la federació es troba immersa en un procés de canvi de model organitzatiu. Aquest procés és el fruit de la reflexió sorgida de dos processos previs: el de l’elaboració d’un nou pla estratègic i el de revisió interna en clau feminista. Fins el 2018 la principal forma de participació de les entitats en el dia a dia de Lafede.cat eren les comissions de treball. Un dels principals canvis implementats ha estat convertir les comissions en eixos i ampliar el seu nombre per tal de respondre millor al pla de treball, i de fer més horitzontal la presa de decisions a nivell tècnic i polític.

Els eixos tenen com a objectius principals coordinar i construir accions i discursos col·lectius en temes o àrees concretes, prendre decisions sobre l’àmbit o qüestió que treballen, i representar la federació en els espais institucionals o especialitzats que corresponguin. Cada eix pot tenir objectius i pla de treball propi i pot generar grups de treball. Membres de la Junta directiva i l’equip tècnic lideren i donen suport a cadascun dels eixos. Amb la idea d’obrir la federació i fer-la més permeable, hi ha la possibilitat d’incorporar a entitats i col·lectius no federats.

Esquema dels Eixos de Lafede.cat.

Eixos de treball històrics

Incidència institucional

Fa seguiment de les polítiques públiques de cooperació, pau i drets humans a través dels diferents òrgans de representació i consulta on participa Lafede.cat, i treballa per garantir la coherència de polítiques de les diferents administracions.

Inclou tres grups de treball:

  • Grup de Treball Model de Cooperació
  • Grup de Treball d’Acció Humanitària i Emergència
  • Grup d‘Alertes de Convocatòries

La persona de contacte és el Dani Gómez-Olivé: dgomezolive@lafede.cat

Comunicació transformadora

La principal tasca de l’Eix és generar un espai de trobada, intercanvi i formació entre comunicadors i comunicadores d’entitats, i també amb periodistes, per tal de millorar les pròpies pràctiques comunicatives  i la qualitat de la informació sobre Justícia global.

L’Eix té com a document de referència el Vademècum per a una informació internacional responsable i fa seguiment de les Beques Devreporter de periodisme.

Les persones de contacte són Víctor Yustres i Anna Palou: vyustres@lafede.cat i apalou@lafede.cat

Educació transformadora

El «Manifest pel Dret a una Educació Transformadora» orienta la tasca d’aquest eix que té per objectiu promoure l’educació per a la Justícia global, donar a conèixer pràctiques educatives transformadores i fer xarxa amb la resta d’agents del món educatiu.

La persona de contacte és la Georgina Casas: gcasas@lafede.cat 

  • Inclou el Grup de treball de Voluntariat internacional que organitza cada any la Fira de Voluntariat internacional #TornaCanviada per donar a conèixer les propostes de les entitats federades i promoure les bones pràctiques.

La persona de contacte és la Laura Rubio:

lrubio@lafede.cat 

Feminismes

És un espai de treball, reflexió, debat, sensibilització i incidència sobre qüestions relacionades amb la perspectiva feminista i les cures a les organitzacions. L’Eix ha elaborat la Guia d’Autodiagnosi sobre perspectiva feminista i ètica de la cura.

  • Inclou la Comissió de Seguiment i d’Actuació del Protocol d’abordatge de violències sexuals, per a l’elaboració i implementació a les organitzacions.

La persona de contacte és la Isa Torallas: itorallas@lafede.cat

Per ètica de la cura: eticadelacura@lafede.cat

Eix de Pau i noviolència

És l’espai de trobada de les entitats de pau de Lafede.cat i fa seguiment de les polítiques públiques de pau i dels seus organismes especialitzats, l’ICIP i Consell Català de Foment de la Pau.

Inclou el grup de treball:

  •  Grup de treball de Palestina que treballa per denunciar la situació al país i garantir la seguretat d’expatriats i contraparts, i fer incidència al respecte.
  • Grup de treball de Centre Amèrica per fer seguiment de les vulneracions de drets humans als països d’aquesta zona.

La persona de contacte és la Montse Santolino: msantolino@lafede.cat

Altres Eixos

 

 

Drets, llibertats i convivència

Neix per analitzar i donar resposta a la situació política a Catalunya i té com a objectiu la defensa dels drets civils i polítics, l’observació de les violències institucionals en el marc de la campanya #SomDefensores, i el foment del diàleg i la convivència.

 

Empresa i drets humans

Neix com a grup de treball de la Comissió d’Incidència política però es consolida com a espai propi. Treballa per detectar i denunciar les vulneracions de drets humans d’empreses catalanes a altres països. Fa recerca, genera discurs i fa incidència política perquè l’administració no treballi ni promogui a empreses que vulneren els drets humans.

La persona de contacte és la Dani Gómez-olivé: dgomezolive@lafede.cat

Horitzontalitats

Aquest espai s’encarrega de fer seguiment del procés de canvi organitzacional de la pròpia federació, implementar canvis graduals i analitzar les seves repercussions.

 

Justícia ambiental

És un dels eixos de treball més nous i en la seva primera fase elabora un mapa d’actors que treballen temes ambientals a Catalunya per buscar possibles línies de treball conjuntes, en el marc de la Justícia global .

La persona de contacte és el Víctor Yustres: vyustres@lafede.cat

Migracions

Neix a partir de l’esclat de la crisi d’asil a Europa el 2015 com a Grup de (persones) Refugiades, i es consolida com a Grup de Migracions amb l’objectiu de generar discurs col·lectiu entorn a la mobilitat internacional i la defensa els drets de les persones migrades i refugiades, així com l’autoformació i revisió del privilegi blanc i el racisme en les organitzacions. Hi participen col·lectius de migrants i entitats no federades.

La persona de contacte és Georgina Casas i Anna Palou: gcasas@lafede.cat i apalou@lafede.cat.