Eixos i grups de treball


Des de l’any 2017 la federació es troba immersa en un procés de canvi de model organitzatiu per esdevenir més horitzontal i participativa. El 2018 les comissions de treball, l’espai de participació regular de les entitats, es van convertir en eixos de treball i es va ampliar el seu nombre per tal de respondre millor al pla de treball, i ampliar també els espais de presa de decisions.

Els eixos tenen com a objectius principals coordinar i construir accions i discursos col·lectius en temes o àrees concretes, prendre decisions sobre l’àmbit o qüestió que treballen, i representar la federació en els espais institucionals o especialitzats que corresponguin. Cada eix pot tenir objectius i pla de treball propi i pot generar grups de treball. Membres de la Junta directiva i l’equip tècnic lideren i donen suport a cadascun dels eixos. Amb la idea d’obrir la federació i fer-la més permeable, hi ha la possibilitat d’incorporar a entitats i col·lectius no federats.

 

Comunicació transformadora

La principal tasca de l’Eix és generar un espai de trobada, intercanvi i formació entre comunicadors i comunicadores d’entitats, i també amb periodistes, per tal de millorar les pròpies pràctiques comunicatives  i la qualitat de la informació sobre Justícia global. L’Eix té com a document de referència les recomanacions per una Comunicació transformadora, el Vademècum per a una informació internacional responsable i fa seguiment de les Beques Devreporter de periodisme.

✉️​ La persona de contacte és Víctor Yustres: vyustres@lafede.cat

Drets i llibertats

Neix per analitzar i donar resposta a la situació política a Catalunya i té com a objectiu la defensa dels drets civils i polítics, l’observació de les violències institucionals en el marc de la campanya #SomDefensores, i el foment del diàleg i la convivència.
✉️​ La persona de contacte és Pepa Martínez pmartinez@lafede.cat

Inclou els grup de treball de

Educació per a la justícia global

El «Manifest pel Dret a una Educació Transformadora» orienta la tasca d’aquest eix que té per objectiu promoure l’educació per a la Justícia global, donar a conèixer pràctiques educatives transformadores i fer xarxa amb la resta d’agents del món educatiu. La persona de contacte és la Georgina Casas: gcasas@lafede.cat 

Inclou els grups:

  • Grup de treball d’educació al territori
  • Grup de treball d’incidència politíca educativa
  • Grup de treball de Voluntariat internacional que organitza cada any la Fira de Voluntariat internacional #TornaCanviada per donar a conèixer les propostes de les entitats federades i promoure les bones pràctiques.

✉️​ La persona de contacte és la Laura Rubio: lrubio@lafede.cat 

Empresa i drets humans

Neix com a grup de treball de la Comissió d’Incidència política, però es consolida com a espai propi. Treballa per detectar i denunciar les vulneracions de drets humans d’empreses catalanes a altres països. Fa recerca, genera discurs i fa incidència política perquè l’administració no treballi ni promogui a empreses que vulneren els drets humans.

✉️​ La persona de contacte és el Dani Gómez-Olivé: dgomezolive@lafede.cat

Feminismes

És un espai de treball, reflexió, debat, sensibilització i incidència sobre qüestions relacionades amb la perspectiva feminista i les cures a les organitzacions. L’Eix ha elaborat la Guia d’Autodiagnosi sobre perspectiva feminista i ètica de la cura.

✉️​ La persona de contacte és la Isa Torallas: itorallas@lafede.cat

✉️​ Per ètica de la cura: eticadelacura@lafede.cat

Incidència institucional

Fa seguiment de les polítiques públiques de cooperació, pau i drets humans a través dels diferents òrgans de representació i consulta on participa Lafede.cat, i treballa per garantir la coherència de polítiques de les diferents administracions.

Inclou tres grups de treball:

  • Polítiques de Cooperació
  • Grup de Treball d’Acció Humanitària i Emergència
  • Grup d‘Alertes de Convocatòries

✉️​ La persona de contacte és el Dani Gómez-Olivé: dgomezolive@lafede.cat

Justícia ambiental

És un dels eixos de treball més nous i en la seva primera fase elabora un mapa d’actors que treballen temes ambientals a Catalunya per buscar possibles línies de treball conjuntes, en el marc de la Justícia global.

✉️​ La persona de contacte és el Víctor Yustres: vyustres@lafede.cat

Migracions

Neix a partir de l’esclat de la crisi d’asil a Europa el 2015 com a Grup de (persones) Refugiades, i es consolida com a Grup de Migracions amb l’objectiu de generar discurs col·lectiu entorn de la mobilitat internacional i la defensa els drets de les persones migrades i refugiades, així com l’autoformació i revisió del privilegi blanc i el racisme en les organitzacions. Hi participen col·lectius de migrants i entitats no federades.

✉️​ La persona de contacte és Georgina Casas: gcasas@lafede.cat

Pau i noviolència

És l’espai de trobada de les entitats de pau de Lafede.cat i fa seguiment de les polítiques públiques de pau i dels seus organismes especialitzats, l’ICIP i Consell Català de Foment de la Pau.

Inclou el grup de treball:

  • Grup de treball de Palestina que treballa per denunciar la situació al país i garantir la seguretat d’expatriats i contraparts, i fer incidència al respecte.

✉️​ La persona de contacte és la Montse Santolino i Sílvia Juventeny: msantolino@lafede.cat i sjuventeny@lafede.cat.