Equip tècnic


Pepa Martínez, Direcció
Eixos: Justícia ambiental i Drets, llibertats i convivència
pmartinez@lafede.cat
I la seva cançó per compartir…

Dani Gómez-Olivé
Eixos: Incidència institucional i Empresa i drets humans
dgomezolive@lafede.cat
I la seva cançó per compartir…

Georgina Casas
Eix d’educació i Eix de Migracions
gcasas@lafede.cat
I la seva cançó per compartir…

Montse Santolino
Comunicació i Eix de comunicació
msantolino@lafede.cat
I la seva cançó per compartir…

Víctor Yustres
Comunicació i Eix de Comunicació
vyustres@lafede.cat
I la seva cançó per compartir…

Isabelle Torallas
Projectes i Eix de Feminismes
itorallas@lafede.cat
I la seva cançó per compartir…

Laura Rubio
Serveis i Grup de treball de voluntariat internacional
lrubio@lafede.cat
I la seva cançó per compartir…

Néstor Calbet
Serveis i Eix de Pau i noviolència
ncalbet@lafede.cat
I la seva cançó per compartir és…

Núria Pujantell
Gestió i Administració
npujantell@lafede.cat
I la seva cançó per compartir…