Què hem fet?


 

2022

Consulta:

📄 Auditoria 2022 Lafede.cat

2021

Consulta:

📄Memòria anual 2021

📄 Auditoria 2021 Lafede.cat

2020
El 2020 va ser un any difícil que va posar a prova a Lafede.cat. Arran l’estat de l’alarma per la COVID19, l’Espai Tàpies s’adapta en temps rècord a les mesures sanitàries. S’inicia el camí de la transformació digital ètica i responsable amb un pla de digitalització i s’obren espais d’acompanyament i formació en relació amb el teletreball i a la gestió de la incertesa. Així i tot, la base social de la federació es renova en un 30% des del 2013, i augmenta la participació interna en les assemblees i eixos de treball. Quant a incidència institucional, s’elabora un diagnòstic sobre les convocatòries catalanes per simplificar i harmonitzar procediments administratius i s’aconsegueix que el Govern compleixi amb bona part dels acords pressupostaris del Pla Director per al 2020. Des de l’eix de Migracions, s’elabora un document de propostes per millorar el Reglament de la Llei d’estrangeria. Es forma a 300 persones en el paradigma de Justícia global.

Consulta:

📄Memòria anual 2020

📄 Auditoria 2020 Lafede.cat

2019
El 2019, Lafede.cat celebra el 30è aniversari de l’antiga federació catalana d’ONGD per al desenvolupament, coincidint amb els 25 anys de les acampades pel 07, amb la campanya «No serveix de res, si no és Justícia global». L’espai Tàpies arriba a la seva ocupació màxima amb 11.438 persones i es dupliquen el nombre d’activitats internes. Quant a incidència, es negocia el compromís pel 0,7% de la Generalitat i s’actualitza el compromís del Parlament per la creació del Centre Català d’Empreses i Drets Humans. Es consensua un posicionament intern sobre Educació per a la Justícia Global i es gestiona la 3ra i 4ta edició de la beca devreporter en el marc del projecte europeu Frame, Voice, Report! S’aprova en assemblea el Protocol per l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions i es crea la vocalia de justícia ambiental.

Consulta :

📄 Pla de treball 2018-2019

📄Memòria anual 2019

📄Auditoria 2019 Lafede.cat

2018
El 2018, la federació fa un replantejament estructural del model organitzatiu per tal d’adaptar-lo a l’agenda de treball real i es comença a treballar a partir de 10 eixos. Avança la implementació de l’agenda feminista i conflueixen el procés “Sembrant cures” amb l’elaboració del Protocol d’abordatge de les violències sexuals. L’Eix de migracions celebra la primera trobada amb actors i col·lectius migrants. La situació del país complica l’agenda tècnica i amplia l’agenda política. Es convoquen dues noves Beques de periodisme Devreporter i multipliquen per 10 els fons. Se celebra la II Trobada «Canviar l’escola per canviar el món» i s’exporta als municipis i es consolida la Fira Torna Canviada de voluntariat internacional en la seva cinquena edició. Rècord històric d’ocupació: la federació acull 11.000 persones.

Consulta :

📄 Pla de treball 2018-2019

📄 Memòria anual 2018

📄 Auditoria 2018 Lafede.cat

2017

El 2017 és un any intens i complicat. Dos fets excepcionals, els atemptats del 17 d’agost i el referèndum de l’1 d’octubre posen a prova els valors de la federació i modifiquen l’agenda de treball per donar resposta a la situació. Es fan molts esforços de diàleg i coordinació interna i amb actors externs el que suposa un nou rècord d’ocupació de la seu. S’organitza el bloc #Anemdeblau de la manifestació de rebuig a l’atemptat terrorista i el dispositiu de defensa dels drets humans #Somdefensores l’1 d’octubre. La paràlisi política institucional no impedeix avenços en l’agenda tècnica (nou Pla director a l’Ajuntament i millores en convocatòries). Avenços en l’agenda feminista i bons resultats d’activitats d’educació i comunicació transformadores.

Consulta :

📄 Pla de treball 2016-2017

📄 Memòria anual 2017

📄 Auditoria 2017 Lafede.cat

2016

Lafede.cat avança a bon ritme en el seu objectiu de canviar les narratives sobre cooperació, pau i drets humans i de posicionar el concepte de ‘Justícia Global‘. Es compleixen 10 anys a l’Espai Tàpies que es consolida com un espai de referència per l’activisme i la solidaritat a Barcelona. 7.900 persones passen per la seu.  S’inicia un nou Pla de Treball (2016-2017) i s’avança en la incidència política i en la projecció internacional de Lafede.cat. El feminisme s’incorpora com un dels eixos centrals de treball.

Consulta :

📄 Pla de treball 2016-2017

📄 Memòria anual 2016

📄 Auditories 2016 FCONGD / Lafede.cat

2015

Lafede.cat completa la presència pública amb el llançament de la web i el redisseny de l’Intercom. El seu treball d’incidència política i social propicia nous grups de treball interns: el d’Empresa i Drets Humans – a partir de la feina feta amb la Llei d’Acció Exterior-, i el de (persones) Refugiades. La”crisi” dels refugiats converteix la federació en referent informatiu per a la ciutadania. La federació participa a tots els espais de coordinació social i institucional, i impulsa mobilitzacions socials. El 2015, també s’inaugura l’espai d’Espai d’Entitats d’Erasme de Janer i entren en la seva recta final els dos projectes europeus.

Consulta:

📄 Pla de treball 2014-2016

📄 Memòria anual 2015

📄 Auditories 2015 FCONG / Lafede.cat

 

2014

Les antigues federacions d’ONG de pau, drets humans i desenvolupament inicien el camí plegats com a Lafede.cat i centren la seva activitat en l’elaboració de tota la nova documentació legal i la nova imatge corporativa. Es treballa en la coordinació i priorització de les agendes d’incidència política i en enfortir la nova xarxa i presentar-la en societat. Bona part de les activitats públiques de l’any estan relacionades amb els dos projectes europeus de comunicació i educació per al desenvolupament (REDDSO i DevReporter) que es gestionen.

Consulta:

📄 Pla de Treball 2014-2016

📄 Memòria anual interactiva 2014

📄Auditoria 2014 FCONGD  / Lafede.cat