Voluntariat internacional


 

Voluntariat internacional, què és?

Voluntariat internacional. Brasil. Foto de Setem.

Brasil. Foto: Setem Cat.

El voluntariat internacional es fa a un país que no és el teu i  es basa en una experiència educativa construïda en els valors i principis de la justícia, l’aprenentatge i la transformació personal i social.

Acció: el voluntariat no és un valor o una emoció, sinó una acció concreta que sorgeix d’un compromís social amb l’entorn.

Organització: el voluntariat més enllà d’una pràctica individual, ha d’estar vinculada i organitzada per una entitat.

Solidaritat: la transformació real d’un voluntariat només es dona quan és una tasca col·lectiva i compartida.

 

Què no és el voluntariat internacional?

✗    Col·laborar a un país del sud amb actituds paternalistes i assistencialistes.

✗    Viatjar a un país per desconnectar de la realitat i sentir-te bé amb tu mateix/a.

✗    Viatjar amb un grup d’amics a un país del sud i fer alguna activitat sense cap context organitzacional.

✗    Fer «volunturisme»: fer turisme a un país empobrit i voler col·laborar amb un orfenat, construcció d’un pou o d’una casa perpetuant la idea de rics ajuden els pobres.

 

Què és el voluntariat?

Segons la Llei catalana de voluntariat i del foment de l’associacionisme, el voluntariat és el conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que acompleixen persones físiques, denominades voluntaris, que participen en projectes en el marc d’una activitat associativa o bé en programes específics de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

Una persona voluntària, per tant, és la que, per elecció pròpia, dedica una part del seu temps a l’acció voluntària i altruista, sense rebre remuneració per fer-ho.

Els drets i deures de les persones voluntàries i de les entitats que les acullen estan recollits als articles 8, 9, 10 i 11 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

La llei recull que per fer un voluntariat cal signar el Full de compromís. Aquest és la formalització per escrit de la relació entre entitat i voluntari/a i les condicions de l’activitat.

 

Què cal tenir en compte per escollir un voluntariat internacional?

Informa’t

  • Pensa quin voluntariat vols fer i s’adapta a les teves necessitats.
  • Confirma que és una ONG.
  • Analitza la trajectòria de l’entitat i si tenen experiència en organitzar viatges de voluntariat internacional en clau solidària.
  • Esbrina quines són les organitzacions contraparts al país de l’entitat escollida.
  • Assegura’t que hi haurà persones responsables a terreny i persones de contacte per a les famílies de manera permanent
  • Comprova que la comunicació de l’ONG està en línia amb els codis ètics del sector.

Forma’t

Fomració prèvia a un voluntariat internacional. Foto Setem.

Escola formativa. Foto: Setem Cat.

Cal assegurar-se que l’entitat fa formació prèvia.

La formació és una eina fonamental per a poder fer un voluntariat de qualitat, útil per nosaltres i per l’entorn on el desenvoluparem. A més, permet conèixer la realitat social i política del país i també les altres persones voluntàries amb qui compartiràs l’experiència.

Viatja

És la fase principal del voluntariat, on es durà a terme l’intercanvi d’experiències. Ha de ser una experiència transformadora en què cal relacionar-se, observar, aprendre, reflexionar, i qüestionar-se.

Implica’t

El voluntariat ens transforma, i a la vegada serveix per transformar l’entorn. Per això, una vegada es retorna, cal buscar alguna causa a l’àmbit local per implicar-se. Com?

  • Fer-se voluntari/a de l’entitat i participar en les xerrades de difusió del voluntariat internacional
  • Participar en l’associació de veïns, moviments o entitats del barri.
  • Col·laborar amb altres entitats de la ciutat que defensin els drets humans,

 

Articles recomanats:

📎 Set consells per valorar propostes de voluntariat internacional

📎 Què hem de tenir en compte per viatjar amb una ONG?

Tipus de voluntariat internacional de les ONG

 

Estada solidària

Permet conèixer els projectes de les organitzacions en un país en concret. En alguns casos es pot col·laborar de manera pràctica fent alguna tasca concreta, però en general es tracta d’estar en contacte amb la població local.

 

Camp de treball

Combina les hores de dedicació a una feina concreta i les d’aprenentatge, descoberta i activitats de grup. Pot ser de curta durada, entre 15 dies i dos mesos, o de llarga durada que pot arribar a l’any.

 

Acompanyament o brigada internacional

Es tracta d’acompanyar a líders socials i defensores dels drets humans en zones de perill com a estratègia de protecció. Aquesta tasca requereix de molta formació prèvia i maduresa psicològica.

 

Voluntariat internacional a Lafede.cat

Cada any Lafede.cat organitza la Fira 'Torna canviada' de voluntariat internacional

El 10’7% de la població espanyola fa voluntariat formal o informal, segons Eurostat i que recull la Coordinadora ONGD estatal. La mitjana europea se situa al 19’3%. Segons l’informe de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya de 2018, hi ha 510.000 persones voluntàries que formen part d’alguna de les entre 23.000 i 25.000 organitzacions catalanes, l’1% de les quals es dedica a cooperació, pau i drets humans.

Des del 2014, Lafede.cat organitza a finals de gener la fira d’entitats Fira #TornaCanviada on les entitats federades presenten les seves propostes.

Les entitats que durant el 2024 ofereixen propostes de voluntariat internacional són:

De voluntariat internacional al voluntariat local

El voluntariat local és una oportunitat d’implicació i transformació personal i col·lectiva. Des de Lafede.cat s’aposta per un voluntariat al territori per tal d’incidir i transformar de manera local amb visió global. L’aturada dels projectes de voluntariat internacional ha impulsat la importància del del voluntariat local. Així, algunes de les organitzacions federades ofereixen la possibilitat de formar part dels equips tècnics a la seu o al territori de manera voluntària per col·laborar en activitats de recerca, sensibilització o formació, i són: 

 

Altres recursos

Foto de la fira torna canviada de voluntariat internacional de Lafede.cat

Reflexiona sobre el voluntariat internacional: impactes i conseqüències.

Guies i altres llocs d’interès