Intel·ligència artificial: un nou front de treball i incidència  

El treball per la Justícia global passa avui per conèixer i fer front als reptes de la digitalització i l’automatització de la societat. Amb aquest objectiu la federació amplia el seu equip i la seva agenda per tal de reforçar les capacitats de les entitats en aquest àmbit i incidir en les polítiques públiques digitals. […]


Lafede.cat fa públic l’informe de recomanacions per reduir la burocràcia en la cooperació  

La federació ha continuat la seva feina de diàleg amb les administracions per simplificar i harmonitzar les convocatòries. La federació fa públic l’informe tècnic amb les demandes realitzades i té la voluntat d’aconseguir canvis tangibles a les convocatòries de 2022. Durant aquest darrer semestre, la Junta i l’equip tècnic de la federació s’han reunit bilateralment […]


Nou cicle de debats: renovem les estratègies d’incidència política  

L’Eix d’incidència organitza un cicle de reflexió i debat interns durant el curs 2021-22 que permetrà construir noves línies col·lectives de treball i posicionament polític des del paradigma de la Justícia global. Durant els darrers anys Lafede.cat ha treballat per posar el paradigma de la Justícia global al centre del debat sobre les polítiques públiques. […]