Projectes europeus


Lafede.cat porta a terme dos projectes europeus, un d’educació i l’altre de comunicació, en aliança amb organitzacions d’altres regions d’Europa i socis catalans. Ambdós estan finançats a través de la línia d’educació per al desenvolupament de la Comissió Europea i tenen com a objectiu la creació i/o consolidació de xarxes que permetin impulsar o millorar el treball d’educació i comunicació per la pau, els drets humans i el desenvolupament, una de les línies de treball prioritàries de Lafede.cat. En ambdós casos es treballa amb els mateixos socis d’Itàlia i França.

 

DevReporter Network

Pàgina web DevReporter

Blog Catalunya DevReporter

 

ProjectesEuropeusDEVREPORTER

 

Lafede.cat lidera el projecte DevReporter Network-Xarxa de comunicadors pel desenvolupament un projecte transregional de Catalunya, Rhône-Alpes i Piemont que neix de la preocupació compartida per l’estancament del discurs sobre cooperació i desenvolupament que fan servir els mitjans i les ONG europees, i el poc coneixement de la ciutadania sobre aquestes qüestions. El projecte vol enfortir les relacions entre mitjans de comunicació i ONG, estimular l’interès per la cooperació i desenvolupament, millorar les estratègies comunicatives de les organitzacions i donar suport als professionals de la informació i, per fer-ho, aposta per la formació, l’intercanvi i el monitoratge.

En el cas de Catalunya, el projecte compta amb un blog que si bé mostra les activitats del projecte, sobretot, té la vocació d’animar reflexions públiques sobre cobertures periodístiques i/o campanyes de les ONG, alhora que construir un arxiu de “bones pràctiques” d’ONG, de mitjans de comunicació o d’ambdós actors en col·laboració que poden ser inspiradores pel que fa a la seva incidència, els formats o els continguts.

DevReporter Network té una durada de tres anys (2013-2016) i compta amb dos socis europeus impulsors: RESACOOP (Xarxa de suport a la cooperació de la regió de Rhône-Alpes) i COP (Coordinadora d’ONG de Piemont), així com tres socis a Catalunya: Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’Observatori de la Cobertura de Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Universitari de Desenvolupament Social i Pau de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

 

REDDSO

Blog REDDSO Catalunya

Web REDDSO

 

REDSSO

 

Lafede.cat participa al projecte europeu “Regions per l’educació pel desenvolupament sostenible i solidari”. El projecte neix de la necessitat de fer un pas endavant en la consolidació de la tasca educativa de les ONG amb la seva incorporació al currículum acadèmic i amb la creació d’espais de treball i coordinació entre ONG i mestres. Per aconseguir-ho, proposa diferents activitats organitzades en tres fases: una primera fase de diagnòstic, una segona de formació i una tercera d’implementació de propostes pedagògiques innovadores.

En el cas de Catalunya, el projecte se centra en la promoció de l’Aprenentatge Servei (APS) en clau d’educació transformadora. El context educatiu actual, amb l’Impuls del Servei Comunitari per a l’alumnat d’ESO per part del Departament d’Ensenyament, ofereix l’oportunitat d’avançar en propostes d’APS que combinin la presa de consciència global amb el treball sobre necessitats reals de l’entorn, vinculant Nord i Sud des d’una nova perspectiva i promovent la participació activa de l’alumnat perquè esdevinguin, el dia de demà, ciutadans crítics, participatius, solidaris i en favor de la pau i els drets humans.

El REDDSO té una durada de 30 mesos (abril 2013-setembre 2015) i compta amb set socis impulsors provinents de quatre regions europees: a França (Rhône Alpes) l’impulsen RESACOOP (Xarxa de recolzament a la cooperació de la regió de Rhône-Alpes) i la Direcció d’Europa, Relacions Internacionals i Cooperació de la regió; a Itàlia (Piemont) ho fan la COP (Coordinadora d’ONG de Piemont) i la Oficina de Cooperació Internacional de Piemont; a Polònia lidera el projecte la regió de Malopolska. Finalment, a Catalunya, el projecte està impulsat per Lafede.cat i la Direcció d’Atenció a la comunitat educativa i les famílies del Departament d’Ensenyament.