Projectes europeus


Un dels objectius de Lafede.cat és teixir aliances europees per dur a terme projectes de transformació global. És per això que en els darrers anys ha tirat endavant dos projectes europeus, un d’educació i l’altre de comunicació, en aliança amb organitzacions d’altres regions d’Europa i socis catalans. Ambdós han estat finançats a través de la línia d’educació per al desenvolupament de la Comissió Europea amb l’objectiu de crear i/o consolidar de xarxes que permetin impulsar o millorar el treball d’educació i comunicació per la pau, els drets humans i el desenvolupament, una de les línies de treball prioritàries de Lafede.cat. En ambdós casos s’ha treballat amb els mateixos socis d’Itàlia i França.

 

DevReporter Network

Pàgina web DevReporter

Blog Catalunya DevReporter

 

ProjectesEuropeusDEVREPORTER

Lafede.cat ha liderat, del 2013 al 2016, el projecte DevReporter Network-Xarxa de comunicadors pel desenvolupament. Un projecte transregional de Catalunya, Rhône-Alpes (RESACOOP – Xarxa de suport a la cooperació de la regió de Rhône-Alpes-) i Piemont (COP -Coordinadora d’ONG de Piemont-) que neix de la preocupació compartida per l’estancament del discurs sobre cooperació i desenvolupament que fan servir els mitjans de comunicació i les ONG europees, i el poc coneixement de la ciutadania sobre aquestes qüestions. L’aposta del projecte ha estat clara en formació, intercanvi i monitoratge.

El projecte a Catalunya es pot veure al blog especialitzat sobre el Devreporter. D’aquesta experiència ha sorgit el Vademècum, una eina per afavorir els bones pràctiques als mitjans.

Els socis catalans han estat: Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’Observatori de la Cobertura de Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Universitari de Desenvolupament Social i Pau de la Universitat Jaume I de Castelló.

Un cop acabat, Lafede.cat ha tingut la voluntat de continuar amb les beques Devreporter per fomentar un periodisme per a la Justícia Global. A partir del 2017, aquestes beques s’impulsen des de Catalunya a través de la federació amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

 

REDDSO

Blog REDDSO Catalunya

Web REDDSO

 

REDSSO

Lafede.cat ha participat al projecte europeu “Regions per l’educació pel desenvolupament sostenible i solidari” del 2013 al 2015. El projecte neix de la necessitat de fer un pas endavant en la consolidació de la tasca educativa de les ONG amb la seva incorporació al currículum acadèmic i amb la creació d’espais de treball i coordinació entre ONG i mestres. En el cas de Catalunya, el projecte se centra en la promoció de l’Aprenentatge Servei (APS) en clau d’educació transformadora amb l’objectiu de prendre consciència global vinculant Nord i Sud des d’una nova perspectiva i promovent la participació activa de l’alumnat perquè esdevinguin, el dia de demà, ciutadans crítics, participatius, solidaris i en favor de la pau i els drets humans.

El REDDSO ha comptat amb set socis impulsors provinents de quatre regions europees: a França (Rhône Alpes) l’impulsen RESACOOP (Xarxa de recolzament a la cooperació de la regió de Rhône-Alpes) i la Direcció d’Europa, Relacions Internacionals i Cooperació de la regió; a Itàlia (Piemont) ho fan la COP (Coordinadora d’ONG de Piemont) i la Oficina de Cooperació Internacional de Piemont; a Polònia lidera el projecte la regió de Malopolska. Finalment, a Catalunya, el projecte està impulsat per Lafede.cat i la Direcció d’Atenció a la comunitat educativa i les famílies del Departament d’Ensenyament.