Projectes europeus


Entre el 2013 i el 2016 Lafede.cat va gestionar dos projectes europeus, un d’educació i un altre de comunicació, en aliança amb altres socis catalans i dues plataformes d’organitzacions d’altres regions europees: RESACOOP – Xarxa de suport a la cooperació de la regió de Rhône-Alpes i COP -Coordinadora d’ONG de Piemont. Ambdós es van finançar a través de la línia d’Educació per al desenvolupament de la Comissió Europea i tenien com a objectiu comú crear i/o consolidar de xarxes educatives o comunicatives per la Justícia Global.

Lafede.cat és una de les primeres coordinadores d’ONG de l’Estat espanyol que va accedir a finançament de la Comissió Europea. Els objectius dels projectes subvencionats han estat conèixer i teixir aliances amb altres coordinadores i plataformes d’ONG europees, facilitar recursos a les organitzacions federades, i posar-les en contacte amb altres organitzacions de la resta d’Europa.

El projecte Regions per l’educació pel desenvolupament sostenible i solidari-REDDSO es va centrar en la promoció de l’Aprenentatge Servei (APS) en clau d’educació transformadora i va comptar amb la participació de la Direcció d’Atenció a la comunitat educativa i les famílies del Departament d’Ensenyament. Al blog Kabila es van recollir les seves principals activitats. El projecte ha permès reforçar el treball en xarxa entre entitats i administracions públiques a l’àmbit educatiu. També, amb l’organització de les I Jornades “Canviar l’escola per canviar el món”, el projecte recupera un espai d’intercanvis d’experiències educatives entre centres educatius i entitats de justícia global.

El projecte DevReporter Network-Xarxa de periodistes i professionals de la comunicació per al desenvolupament va néixer per fer avançar el discurs sobre cooperació i desenvolupament de les ONG i els mitjans de comunicació i es va articular al voltant d’activitats de formació, intercanvi i monitoratge. El pressupost que va gestionar Lafede.cat com a líder del projecte va ser de 1.083.000€. Com a principals resultats va tenir dos diagnòstics comunicatius, un blog especialitzat, el Catalunya Devreporter, un document de recomanacions periodístiques, el Vademècum per a una informació internacional responsable, i es va impulsar la primera edició de la Beca Devreporter per facilitar la col·laboració entre periodistes i ONG.

 

Frame, Voice, Report! (desembre 2017 – novembre 2020)

El projecte Devreporter Network va permetre conèixer altres plataformes europees d’ONG amb experiència en temes comunicatius. Fruit d’aquests contactes, el 2016 es va dissenyar i presentar un nou projecte (la segona fase del Devreporter) a una nova convocatòria europea, amb quatre nous socis. En aquest cas es tracta d’una nova línia de finançament de la Comissió Europea per finançar a petites i mitjanes organitzacions europees, a través de plataformes de segon nivell.

El nou projecte aprovat s’anomena Frame, Voice, Report! té una duració de tres anys i disposa d’un pressupost de 7.777.777 euros, dels quals Lafede.cat gestionarà 837.396€. El projecte és fruit d’un consorci liderat per la plataforma CISU (Dinamarca) i compta amb la participació d’organitzacions de segon nivell de diversos països i regions d’Europa: RESACOOP (Rhône-Alpes, França), COP (Piemont, Itàlia), KEPA (Finlàndia), 11.11.11 (Flandes, Bèlgica) i la fundació Wilde Ganzen (Països Baixos).

Frame, Voice, Report! recull els aprenentatges de projectes d’educació i comunicació anteriors i té previst finançar projectes de més de 200 organitzacions europees que treballin algunes temàtiques com migracions i gènere i canvi climàtic. Totes les accions volen ampliar els coneixements i el discurs crític de la ciutadania de la UE sobre la JUstícia Global, i garantir l’interès pel compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

A Catalunya, Lafede.cat té previst atorgar beques per finançar una trentena de treballs periodístics. Més enllà del finançament de reportatges periodístics, el projecte aposta per la formació en comunicació de les ONG participants i el treball en xarxa amb els mitjans de comunicació i entre les pròpies organitzacions. Frame, Voice, Report! compta a més amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona.