A 20 anys de les mobilitzacions pel 0’7, el pressupost de cooperació segueix en mínims històrics


Barcelona, 3 de desembre de 2014.- El Consell de Cooperació de la Generalitat va emetre recentment un dictamen positiu del Pla Director de Cooperació 2015-2018, però amb un vot particular de desacord de les ONG per la inconcreció pressupostària. Ahir es va aprovar un pressupost de 8,6 milions d’euros per a l’Agència Catalana de Cooperació el 2015, quantitat que les ONG, tot i augmentar lleugerament respecte a aquest any, consideren molt insuficient per treure endavant la política pública de cooperació.

El mes de novembre, el Consell de Cooperació va emetre un dictamen positiu respecte al Pla Director de Cooperació 2015-2018. Lafede.cat i les coordinadores d’ONG de Lleida i Girona, juntament amb altres actors com el sindicat UGT, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i dos dels experts presents, van expressar el seu desacord amb un vot particular de protesta pel que fa al pressupost que acompanya al Pla.

Avui, amb 8,6 milions d’euros confirmats, Míriam Acebillo, presidenta de Lafede.cat, recorda que just ara es compleixen 20 anys de les mobilitzacions socials pel 0’7 i que 2015 és un any cabdal: “20 anys després de la reivindicació pel 0’7, i quan estem entrant en l’Any Europeu del Desenvolupament i s’ha de fer balanç dels Objectius del Mil·lenni, és realment decebedor veure que estem entorn el 0,10% i que el govern català, després de la quasi aniquilació del pressupost, no fa passes decidides per estar a l’alçada d’aquest any de tants debats internacionals en aquest temes”. El pressupost de l’Agència s’ha reduït més d’un 70% des del 2010, any que es van destinar 39 milions d’euros. L’any 2013 es va tocar fons amb 5.9 milions d’euros i el 2014 es va mantenir en 6.2.

DSCF1983

Foto: Joan Luzzati

Les organitzacions de cooperació internacional, pau i drets humans, tot i reconèixer un cert esforç del Govern per augmentar el pressupost, creuen que és tan petit que no permet executar el Pla director de manera realista i mínimament sostenible. Rafel Villena, president de la Coordinadora d’ONG de les comarques gironines, considera que “si el nou Pla Director no es dota d’un pressupost mínim, i 15 milions ja és una quantitat molt a la baixa, passarà el mateix que amb l’anterior que va ser una declaració d’intencions que va quedar en paper mullat”.

Les ONG valoren molt positivament la seva orientació cap a un enfocament de drets -una perspectiva innovadora amb potencial transformador-, però es mostren escèptiques respecte al seu desplegament amb un pressupost tan limitat el primer any, i demanen 15 milions per endegar-lo amb garanties. “No és cap demanda descabellada, estem parlant de la quantitat amb què va arrencar l’Agència catalana de cooperació el 2003”, recalca Acebillo. Villena, afirma a més, que un pressupost tan minso no ajudarà a rescabalar el dèficit de l’administració envers el territori i en aquest sentit recorda que els anys 2012 i 2013 les entitats que van rebre subvencions de la cooperació catalana eren totes de la demarcació de Barcelona.

A part del tema pressupostari, mitjançant instruments com els plans anuals és necessari complementar el Pla Director per tal d’impulsar mesures concretes per mantenir les capacitats i l’experiència acumulada del sector en alguns àmbits estratègics, activar la coherència de polítiques al voltant d’aquestes matèries del govern en el seu conjunt, així com concretar els mecanismes de seguiment i avaluació del Pla.

Míriam Acebillo, recorda que les veritables prioritats de les polítiques públiques es mostren en els pressupostos i demana esforç a tots els partits en el procés parlamentari, tant dels pressupostos com del Pla director: “els partits s’han de prendre seriosament la política de desenvolupament, pau i drets humans. En el procés de transformació política que estem vivint, la política per a contribuir a una justícia global és una dimensió inherent i responsabilitat del país que volem construir. Amb una Llei d’Acció Exterior acabada d’aprovar, el Pla Director de Cooperació pot ser una eina privilegiada per posicionar-nos a nivell internacional amb una agenda pròpia i diferenciada”.