El Parlament aprova una moció històrica pel moviment per la pau


El Parlament ha aprovat una moció que suposa un pas important cap a una Catalunya desmilitaritzada. A més d’incloure les reivindicacions de la campanya Desmilitaritzem l’Educació, insta el Govern a prohibir desfilades i maniobres militars a Catalunya, a destinar el patrimoni militar a ús civil i a no concedir ajuts ni promoure activitats de la indústria militar.

Desmilitaritzem2

Foto: Desmilitaritzem l’Educació davant el Saló de l’Ensenyament

El passat 14 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya. El text, presentat en sessió plenària per la diputada Gabriela Serra de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), recull les reivindicacions històriques del moviment per la pau i representa una pas important cap a un país on prevalgui la cultura de pau. En els propers mesos, el Govern presentarà un informe sobre la seva aplicació al Consell Català de Foment de la Pau.

La Moció, publicada el 18 de juliol, insta al Govern a fer les gestions necessàries per reclamar el traspàs del patrimoni militar en desús i destinar-lo a ús civil. A més, demana que es prohibeixin tant actes militars -inclosa la presència d’avions de combat en exhibicions àries com la Festa del Cel-, com maniobres, que s’han desenvolupat reiteradament a diversos indrets de Catalunya, com el Parc Natural de Collserola. Precisament, en aquesta línia, l’Assemblea del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha acordat emprendre les actuacions que correspongui per tal de no realitzar més pràctiques militars dins el terme territorial. Després de vuit anys de la primera acció de la campanya Desmilitzaritzem l’Educació al Saló de l’Ensenyament, la moció incorpora les seves demandes amb la reivindicació de la retirada de l’exèrcit dels espais educatius, i va més enllà en sol·licitar que no es concedeixin ajuts a la indústria militar ni es promoguin activitats.

La campanya Desmilitaritzem l’educació està formada per més de quaranta entitats, algunes federades, vinculades al foment de la pau i l’educació per denunciar la presència de l’exèrcit en espais educatius, formals i no formals. Històricament, Lafede.cat ha incorporat el foment de la pau com un dels seus eixos de treball, primer a través de les federacions de pau i desenvolupament i des de 2013, amb la fusió, a través d’una sola entitat.

La presidenta de Lafede.cat Míriam Acebillo celebra l’aprovació de la moció i recorda que queda molta feina per fer en l’àmbit de la prevenció de la violència, l’eradicació de la cultura de guerra, en resolució pacífica de conflictes i en la promoció de la tolerància, la convivència i la solidaritat. Les entitats faran seguiment de la implementació de la moció per una Catalunya desmilitaritzada.

Més informació:

Article Centre Delàs