Nicaragua dos anys després: crisi institucional i desatenció de la pandèmia


L’expansió de la Covid-19 agreuja totes les crisis socials i polítiques preexistents arreu. En el segon aniversari de la crisi oberta a Nicaragua, Lafede.cat alerta dels efectes de la pandèmia al país davant la negligència del govern i la manca de mesures adoptades fins ara per a la seva prevenció i control, així com de la manca de dades i informació sobre la seva situació.

Marxa “Amor en temps de COVID-19” celebrada a Managua- Getty Images

 

COMUNICAT DE SUPORT A NICARAGUA

Des de fa dos anys Lafede.cat fa seguiment de la crisi institucional oberta a Nicaragua a través de les ONG presents al país. Tot just avui fa dos anys del  primer comunicat de suport.

A data de 17 d’abril de 2020 els països d’Amèrica Central reporten 9.881, segons dades del Sistema d’Integració Centreamericana –SICA-. El  Govern nicaragüenc ha reportat només dues persones actives contagiades (10 casos en total: 6 recuperats, 2 morts i 2 actius).

Les recomanacions del Ministeri de Salut de Nicaragua es limiten a qüestions higièniques, però no hi ha cap mesura específica pel que fa a la necessitat de distanciament social per contenir i mitigar els efectes de la pandèmia i així protegir la vida de la població, com recomana l’Organització Mundial de la Salut, mentre que només es refereixen a protocols d’atenció i seguiment dels casos que apareguin. Durant les últimes setmanes el Govern, contravenint totes les indicacions donades per les autoritats sanitàries internacionals ha promogut entre la població realitzar concentracions públiques com manifestacions ( “Amor en temps de l’Covid-19”), visites casa a casa sense les mesures de protecció recomanades, acudir a centres de vacances en la passada setmana santa i des del 20 d’abril ha ordenat la represa del curs escolar en tots els seus nivells: primària, secundària i universitari.

El passat 8 d’abril la Comissió Interamericana de Drets Humans-CIDH i la seva Relatoria Especial sobre Drets Econòmics, Socials, Culturals i  Ambientals van manifestar la seva preocupació por la resposta de l’Estat de Nicaragua a la pandèmia: “En el context de greu crisi de drets humans, l’Estat podria posar en risc addicional el gaudi de drets tal com la vida, la salut i la integritat de totes les persones en el país”. La CIDH va demanar a les autoritats que adoptessin mesures eficaces d’atenció i contenció de la pandèmia seguint les recomanacions tècniques i científiques internacionals.

Volem recordar també, que durant la crisi sociopolítica iniciada l’abril de l’any 2018 el Ministeri de Salut va cometre violacions dels drets humans privant el dret a la salut i negant l’atenció sanitària a persones víctimes de la repressió governamental i ha acomiadat a multitud de professionals de la salut que mostraven oposició al règim. D’altra banda, organitzacions com Amnistia Internacional alerten de la situació a les presons on hi ha un gran nombre de persones preses per raons polítiques.

 

Per tot això, Lafede.cat mostrem la nostra preocupació per:

1) L’omissió de la responsabilitat del Govern de Nicaragua en la resposta a l’emergència sanitària per la pandèmia de l’Covid-19 declarada per l’Organització Mundial de la Salut.

2) Que no s’estigui garantint el flux d’informació transparent, objectiva i contrastada cap al conjunt de la població sobre la situació de la pandèmia al país.

3) Els discursos que provoquen discriminació i estigmatització de les persones amb COVID-19 i que l’atenció de pacients no es gestioni de forma responsable, científica i laica.

4) Que no es garanteixi la protecció del personal sanitari per evitar la seva exposició, ja que tenen un risc d’un 20% de contraure la malaltia.

5) Que no es garanteixi l’atenció mèdica necessària als/les presos polítics/es, activistes defensors/es dels drets humans i la població identificada com contrària a l’actual règim.

6) Que el govern s’aprofiti d’aquesta crisi per aprofundir i normalitzar davant l’opinió pública les seves polítiques de control social, repressió i persecució contra activistes i persones defensores dels drets humans, tal com ho van manifestar recentment un grup de Relators i Relatores independents de Nacions Unides.

 

Pel que instem a:

1) Als organismes internacionals de la Salut (OMS i OPS) a que mantinguin un estret seguiment a la implementació de les mesures recomanades per aquestes organitzacions per gestionar la pandèmia i el compliment de les mateixes a Nicaragua perquè l’impacte no sigui pitjor de l’esperat.

2) A les organitzacions internacionals de drets humans que facin seguiment de les violacions que es puguin donar i agreujar en aquest context, i a les organitzacions internacionals de cooperació que promoguin i contribueixin a la prevenció i contenció de la possible expansió del contagi del covid-19.

3) Als sectors empresarials a Nicaragua, tant nacionals com internacionals, a respectar els drets laborals i complir amb les mesures de prevenció recomanades pels organismes internacionals, i aquelles que siguin proveïdores de serveis bàsics garanteixin el subministrament a tota la població.

4) Al Govern de Nicaragua a que s’ajusti a les mesures recomanades per l’OMS per garantir la salut i la seguretat de la població nicaragüenca, sense excloure cap grup de persones o col·lectiu i reporti amb transparència sobre la seva gestió al respecte a la societat civil .