Consells per valorar propostes de voluntariat internacional 1


L’estiu és una bona època per a viatjar a altres països i molta gent es planteja fer un voluntariat o un viatge solidari. Cal però analitzar si les propostes arribem d’entitats, ONG o d’empreses perquè no persegueixen els mateixos objectius. Lafede.cat ofereix alguns consells.

Camp de Solidaritat a Bafang (Camerún). Foto: Setem

 

El 2017 es va tancar amb 1.322 milions de turistes a tot el món, segons la Organització Mundial del Treball (OMT). És un sector econòmic en expansió i cada vegada més empreses i agències turístiques ofereixen viatges solidaris o de voluntariat internacional. Als països anglosaxons, i sobretot als Estats Units, fer viatges de voluntariat internacional forma part del currículum educatiu informal de molts joves i és per això que s’ha generat un sector d’empreses especialitzades que es calcula que mou més de 170 mil milions de dòlars anuals. Les propostes d’aquestes empreses són purament comercials i no tenen res a veure amb les de les ONG i organitzacions juvenils. Cal diferenciar-les perquè sovint promouen objectius oposats. 

La majoria d’ONG responsables treballen amb personal local i organitzacions sòcies i no acostumen a enviar molt personal expatriat o voluntari. Els projectes de desenvolupament o d’emergències requereixen personal local o especialitzat, raó per la qual els voluntaris/es de curta estada sovint només poden donar suport a tasques molt concretes i puntuals. L’objectiu d’aquests viatges és conviure amb les comunitats i conèixer la realitat, però el desenvolupament i èxit dels projectes no depèn ni molt menys d’aquest suport. La majoria de les ONG no munten viatges solidaris perquè requereixen d’un personal, d’una infraestructura i una logística específiques per atendre a les persones que viatgen. Les que ho fan solen tenir una vocació educativa.

Les crítiques al que s’anomena «volunturisme» estan relacionades amb els impactes negatius que genera a les comunitats on es desenvolupa i el tipus de relació que es promou amb les persones dels països on es viatja. Les ONG amb trajectòria en el sector estan especialment preocupades pel sorgiment de falsos projectes creats únicament per portar voluntaris i que no responen a les necessitats reals de la població, i pel “turisme d’orfenat” sobre el qual els organismes internacionals han advertit que pot incentivar el tràfic de menors. La falta d’una formació prèvia adequada pot derivar en comportaments de manca de respecte cap a les comunitats o d’una sobreexposició de menors i comunitats a les xarxes socials on, l’experiència del o la voluntària, constitueixen el centre del relat.

El primer consell per garantir l’èxit d’un voluntariat  internacional és organitzar-ho amb temps. És per això que Lafede.cat organitza la fira “Torna Canviada” on les entitats federades presenten les seves propostes. En la seva cinquena edició, celebrada el gener de 2018, van participar 14 entitats que oferien propostes a més de 25 països, i van assistir més de 250 persones. Per altra banda, el Punt d’Informació de la federació atén consultes sobre voluntariat internacional durant tot l’any.

D’altra banda, el sector compta amb eines pròpies d’autoregulació perquè la ciutadania pugui conèixer millor a les entitats, com l‘Eina de transparència i bon govern de la Coordinadora estatal d’ONG., i també per denunciar qualsevol incompliment del Codi ètic del sector a través d’un formulari.

 

Consells generals per valorar propostes de voluntariat internacional d’ONG

  • Confirmeu que és una ONG: A la web hem de poder trobar el nom legal, el CIF i el número de registre dels organismes públics competents. També hem de saber on podem trobar la seu i els seus responsables per poder localitzar-los via mail o telèfon. És aconsellable mirar si formen part de federacions, plataformes, xarxes o consorcis per poder buscar informació addicional.
  • Analitzeu la seva trajectòria i si tenen experiència en muntar viatges o estades solidàries: Consulteu les seves memòries d’activitats, parleu amb gent de l’entitat o participeu d’alguna activitat abans de viatjar per tenir una visió general de l’organització i valorar si és el tipus d’entitat que us interessa. Demaneu sobre què podreu fer exactament per tal d’ajustar les vostres expectatives, i sobre com es distribuiran els diners que pagueu, i si us demanen algun compromís en tornar. La transparència és bàsica per a la confiança. Busqueu testimonis de persones que hagin viatjat abans amb l’organització.
  • Assegureu-vos que fan una formació prèvia suficient: L’experiència de voluntariat comença abans de fer el viatge. Totes les organitzacions responsables ofereixen informació i formació prèvies sobre el país que es visita, sobre com es desenvoluparà l’activitat i quines actituds són les més desitjables sobre el terreny. Tots els temes relacionats amb la salut i la seguretat són molt importants. Conèixer la realitat política i cultural del país on viatgem ens ajudarà a entendre millor el que veiem o sentim. Les formacions serveixen, a més, per fer un primer contacte amb la resta de persones voluntàries amb les quals compartirem el voluntariat.
  • Esbrineu quines són les organitzacions contraparts al país on viatjareu: És important coneixer l’organització amb què marxem però també amb quines organitzacions treballa normalment sobre el terreny, i si són aquestes o altres les que visitarem o amb les que col·laborarem.
  • Assegureu-vos que hi haurà persones responsables a terreny i persones de contacte per a les famílies de manera permanent: Les persones responsables de les estades han d’estar localitzables per a les persones voluntàries i les seves famílies per a qualsevol problema que pugui sorgir.
  • Comproveu que la comunicació de l’ONG està en línia amb els codis ètics del sector: Cal revisar si els textos informatius o la publicitat transmeten una visió paternalista, de superioritat o etnocentrista, i prestar especial atenció que els nens i nenes no s’utilitzin com a reclam. Algunes ONG donen pautes de com fotografiar o explicar l’experiència de voluntariat per tal que sigui coherent amb el propòsit del viatge i l’organització.
  • Analitzeu quines són les propostes per al temps lliure que us fan: Les ONG responsables són conscients que el turisme massiu genera multitud d’impactes econòmics, socials, culturals i mediambientals negatius i sovint faciliten els contactes d’establiments o projectes de turisme comunitari o sostenible.

Més informació


Un comentari a “Consells per valorar propostes de voluntariat internacional

Comentaris tancats.