La FCONG renova la seva Junta directiva


El passat dissabte 29 de juny la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans va tenir la seva primera Assemblea general, després del procés de fusió de les tres federacions d’ONG portat a terme l’últim any. Renovar el discurs i les formules associatives per connectar millor amb una societat més polititzada, però amb poca consciència global, aquests són els principals reptes del nou equip.

Font: Assemblea 29 de juny. FCONG

Font: Assemblea 29 de juny. FCONG

La presidència i les dues vicepresidències de la nova Junta directiva estan ocupades per professionals molt qualificats i amb trajectòries molt consolidades en els seus àmbits d’especialització, i acrediten experiències de treball i cooperació en altres països. Míriam Acebillo Baqué, del Grup d’Educació per la Pau és la nova presidenta. Llicenciada en Física, és màster en Governança i Desenvolupament, i en Estratègies, polítiques i agents de cooperació, i postgraduada en Cultura de Pau. Aida Guillén, gerent de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, és la nova vicepresidenta, també és física, i màster en Relacions internacionals i Cooperació. Xavier Masllorens, nou vicepresident, dirigeix Educació Sense Fronteres, i és llicenciat en Psicologia i Diplomat en administració i direcció d’empreses. La nova Junta està formada a més per vuit vocalies.

Acompanyar el sector en la seva adaptació a la nova conjuntura econòmica, social i política a través de l’enfortiment de les entitats, de la cerca de noves fórmules de finançament, i d’espais de relació més directes amb la ciutadania i els moviments socials, són tres dels eixos prioritaris de treball de la nova Junta. Les ONG han nodrit el teixit i el discurs per a la transformació social i volen reivindicar-se ara com agents educatius, i com a referents per a l’opinió pública, i posar el seu coneixement sobre altres països i sobre el context internacional, al servei del país. La nova Junta està convençuda de la necessitat de disposar d’una visió global per fer front als nostres propis problemes i, en aquest sentit, s’organitzaran, entre d’altres, activitats amb professorat i professionals de la informació i la comunicació amb el suport de la Unió Europea, i en coordinació amb socis francesos i italians.

La FCONG continuarà també amb la seva tasca d’incidència política, tasca per la qual ha estat més reconeguda socialment. Recuperar una política pública de cooperació, pau i drets humans digna d’aquest nom és l’objectiu prioritari. La setmana passada va renunciar a assistir a la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir per coherència amb les seves reivindicacions per les retallades pressupostàries i els impagaments a les entitats.

Malgrat les dificultats per les que travessa el sector, la FCONG continua essent una de les plataformes més representatives aglutinant, en aquests moments, a 110 entitats. Durant aquest any set entitats s’han donat de baixa, dues han ingressat i continuen els processos per a la incorporació de noves entitats que s’han mostrat interessades.