La Justícia global com a política pública municipal, el nou pla director de cooperació de Barcelona


El Pla director de l’Ajuntament de Barcelona aposta per una cooperació feminista interseccional i manté el compromís amb el 0’7%. Ha rebut llum verda per part del Consell Municipal de cooperació i ara Lafede.cat es reunirà amb tots els partits municipals per garantir la seva aprovació dins aquesta legislatura.

 

Consell municipal de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona. 1 de març de 2023. Foto: Fons Català de Cooperació.

 

El Pla director de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona va caducar el 2022, és per això que s’ha treballat per elaborar-ne un de nou pel període 2023-2026, coincidint així amb el de la Generalitat de Catalunya. Aquesta coincidència pot esdevenir una oportunitat per fer convergir i harmonitzar polítiques públiques en ’aquest àmbit. El passat dimecres 1 de març, la Plenària del Consell Municipal de Cooperació Internacional li va donar llum verda al pla, i ara cal que sigui aprovat pel Ple Municipal de Barcelona. Lafede.cat ha demanat reunions amb tots els grups municipals per tal de transmetre la necessitat que s’aprovi dins aquesta legislatura, ja sigui en el ple del mes de març o a l’abril, el darrer abans de les eleccions municipals del proper 28 de maig.

 

Un pla de Justícia global i amb una aposta per la cooperació feminista interseccional

Aquest pla dona continuïtat a l’anterior de 2018-2021, i per tant integra la Justícia global en totes les seves dimensions, així com incorpora la cooperació feminista interseccional, tal i com també fa el de la Generalitat. A més, manté una aposta clara per garantir el compromís del 0,7% dels recursos propis. Tot això, ha permès a Lafede.cat votar-hi a favor.

El nou Pla incorpora la Justícia Global com a visió i assumeix la responsabilitat exterior que té la ciutat de Barcelona al món: “Això vol dir que el pla aposta per mantenir i integrar encara més la Justícia Global com a política pública de l’Ajuntament de Barcelona en tots els seus àmbits d’acció i això és una molt bona notícia”, valora positivament el co-president de Lafede.cat, Àlex Guillamon. D’aquesta manera, el Pla posa l’èmfasi en les causes sistèmiques que generen injustícies que esdevenen globals; qüestiona aspectes com el creixement que no té en compte les conseqüències externes negatives ni els límits planetaris; situa la cooperació en el pla de la corresponsabilitat global-local; i assumeix de manera prioritària la coherència de polítiques des d’una aproximació del conjunt de polítiques del govern municipal i no només des de l’àmbit sectorial de la cooperació internacional. I tot això ho fa des de quatre dimensions: la justícia econòmica, la justícia social, la justícia ambiental i la justícia de gènere.

Respecte a aquesta darrera dimensió, a Lafede.cat ha volgut insistir especialment en la necessitat que, en aquest nou període, la mirada feminista interseccional impregni totes les polítiques de cooperació internacional municipal: des dels instruments de planificació estratègics i operatius, a les avaluacions finals. I això, alhora, ha de venir acompanyat d’una revisió de l’actual model amb una mirada decolonial.

 

El pla impulsa l’Estratègia d’Educació per a la Justícia global

D’altra banda, el pla inclou el compromís d’avaluar l’anterior Estratègia d’Educació per a la Justícia Global inclosa en el Pla Director 2018-2021, i elaborar-ne una de nova. Fet que suposa una oportunitat, per una banda, per reforçar el treball en educació formal a través d’enfortir les relacions entre els centres educatius i la multiplicitats d’agents socials que treballen en l’entorn educatiu per tal d’impulsar conjuntament propostes educatives que proporcionin eines per a qüestionar i transformar de manera crítica el sistema social, polític i econòmic actual.

I per l’altra, caminar cap a una cooperació construïda en xarxa amb la ciutadania i tots els agents socials que treballin per a la justícia global, com els moviments socials o les entitats de l’economia social i solidària, educatives, juvenils, ecologistes, i feministes i antiracistes i de la diàspora. D’aquesta manera, la cooperació es concep com una estratègia de treball participativa que vincula les agendes a tot el món i que promou una ciutadania crítica i mobilitzada.

 

Mantenir el 0’7% en l’àmbit municipal

Pel que fa al pressupost, des del 2015 l’Ajuntament de Barcelona ha apostat per destinar el 0’7% dels recursos propis a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) i aquest pla reafirma aquest compromís. En aquest sentit els recursos de la cooperació es distribueixen de la següent manera: entre un 25% i un 35% a la cooperació directa; entre un 60% i un 70% a iniciatives d’altres actors, i al voltant del 5% a la cooperació multilateral i en xarxes globals. És a dir, es continua apostat fortament per acompanyar les propostes provinents de les organitzacions socials.