La Plataforma Pobresa Zero-Justícia Global exigeix el compliment dels drets socials


Avui, 17 d’octubre, Dia Internacional per l’Eradicació de la Pobresa, les entitats de la Plataforma Pobresa Zero-Justícia Global han llegit el manifest “Contra la pobresa i les desigualtats, exigim els nostres drets” davant l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. Posteriorment li han presentat el document marc de la campanya. Ribó ha expressat el seu “absolut suport i coincidència amb els objectius del document” i s’ha compromès a traslladar les reclamacions de la plataforma als poders públics. Aquí teniu el vídeo que recull les principals reivindicacions del manifest.

Foto: Joan Luzzatti

Segons la nota de premsa de Pobresa Zero, Rafael Ribó ha subratllat que un dels eixos de la seva tasca és “la defensa dels drets de tothom, però especialment els dels més vulnerables”, que segons ha afegit “són els que menys es queixen”. El Síndic s’ha compromès a estudiar i concretar en  mesures precises les demandes plantejades amb motiu del 17 d’octubre, Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, i a “traslladar-les als corresponents interlocutors dels poders públics” demanant resposta per poder-ne fer seguiment. Ha reivindicat “la queixa com a gran acte democràtic” i s’ha mostrat molt receptiu a coorganitzar en els propers mesos una jornada amb Pobresa Zero – Justícia Global al voltant dels plantejaments del document marc de la campanya, que fonamenta la denúncia i planteja propostes en relació als diferents drets.

El document defensa que l’eradicació de la pobresa i les desigualtats està estretament lligada a la garantia dels drets fonamentals, i exigeix el compliment del dret a l’alimentació, a la salut, a l’educació, a l’habitatge, al treball, a uns ingressos mínims, a la mobilitat i a la participació com a base perquè es facin efectius tots els drets que reconeix el nostre ordenament jurídic. Com sempre, la plataforma planteja demandes i propostes concretes i reclama als partits polítics i als representants institucionals que les implementin per tal de fer de Catalunya un país més just, on totes les persones puguin gaudir de les mateixes oportunitats per viure una vida digna i plena, i que alhora contribueixi a fer possible aquesta realitat també arreu del món.

Des de fa anys les organitzacions socials que integren Pobresa Zero defensen la necessitat de canvis estructurals i un compromís ferm dels poders públics per lluitar contra les causes de la pobresa i les desigualtats. Entre d’altres, advoquen per l’establiment d’un sistema fiscal just i solidari, construït sobre els principis de la redistribució i l’equitat, de manera que qui més capacitat econòmica té contribueixi més.