La solidaritat informada i les polítiques públiques són la millor manera d’ajudar les persones refugiades 5


COMUNICAT PÚBLIC

Lafede.cat com a plataforma que agrupa ONG que treballen tant a Síria i als camps de refugiats dels països limítrofs, com a països de trànsit i en l’acollida de persones refugiades a casa nostra, vol manifestar la seva satisfacció per la reunió d’ahir del Comitè d’Acollida per a les persones refugiades, i per la unitat i el compromís demostrat per totes les administracions catalanes amb les persones refugiades. Lafede.cat recorda però que calen recursos, i que per fer front a la crisi de les persones refugiades de manera responsable i sostinguda en el temps, el més estratègic és reforçar la política pública de cooperació i solidaritat internacional de què disposem.

refugiados

                                           Foto: Amnistia Internacional

La millor solidaritat és la solidaritat informada. Vint anys de treball en cooperació internacional ens permeten dir que la informació i la coordinació són les claus d’una bona ajuda humanitària. Lafede.cat agraeix de nou totes les mostres ciutadanes de solidaritat amb les persones refugiades i s’enorgulleix de formar part d’un poble sensible amb el patiment aliè. Cada iniciativa ciutadana confirma que Catalunya defensa i defensarà els drets humans com a part irrenunciable del projecte europeu. Lafede.cat fa però una crida a la solidaritat informada per tal que les diferents iniciatives siguin realment últils i eficaces.

A través de les nostres ONG així com dels contactes fets com a Stop Mare Mortum, plataforma de la qual també formem part, sabem que els magatzems a Idomeni estan desbordats. El que realment falta a Idomeni és voluntat política, no sabates. La societat grega, la més propera, és també una de les més solidàries d’Europa i està responent de manera exemplar. A més, hi ha països que estan més a prop de Grècia que ja han enviat molta ajuda material. Lafede.cat demana a les entitats que fan crides per enviar l’ajuda que demanin la informació i el suport necessaris abans i no després de fer aquestes crides, i demana a la ciutadania que es pregunti sempre per la capacitat posterior de gestionar els enviaments. Lamentablement, l’experiència ens diu que les recollides de material sense la infrastructura necessària acaben generant grans despeses imprevistes i que sovint el material no surt de Catalunya per la impossibilitat de fer-ho arribar.

Lafede.cat vol recordar que, més enllà de les recollides de material, els catalans i les catalanes ja estem ajudant les persones refugiades, via impostos o via donacions a les ONG, tot i que de ben segur podríem fer-ho molt més. Malgrat el maltracte a què han estat sotmeses pels anteriors governs, amb retallades injustificables, Catalunya disposa des de fa anys d’estructures i mecanismes públics de cooperació i solidaritat internacional propis d’un país madur i avançat. L’ajuda catalana als refugiats s’ha fet arribar a través de l’Agència Catalana de Cooperació, l’Ajuntament de Barcelona i de molts ajuntaments a travès del Fons Català de Cooperació. Lafede.cat apel·la la ciutadania perquè en un moment crític per a Europa com l’actual, ens ajudi a reivindicar, enfortir i posar en valor el nostre sistema català de solidaritat internacional, per tal que Catalunya sigui coneguda i reconeguda per la comunitat internacional com un país referent en matèria de defensa dels drets humans.

La reunió del Comitè d’Acollida per a les persones refugiades constitueix una fita fonamental com a país en un moment decisiu per a Catalunya. La unitat de les diferents administracions, moviments socials i ONG catalanes constitueix una crítica frontal al Govern espanyol però, també, un clar senyal a les instàncies europees que una part de la ciutadania europea rebutja la manera com s’ està gestionant globalment la crisi. Lafede.cat està convençuda que aquest posicionament unitari permetrà teixir noves complicitats amb altres pobles europeus igualment crítics i solidaris, i tal i com va quedar palès amb la visita del company tunisià Ahmed Galai, Premi Nobel de la Pau, també amb els de l’altra riba de la Mediterrània.

L’aposta com a país per acollir persones refugiades no ens pot fer oblidar però, que a través del Comitè Català d’Ajuda d’Emergència de la Generalitat podríem ajudar moltes més persones refugiades que estan en igual o pitjor situació que les d’Idomeni, i que actuar en origen pot evitar mort i patiment. L’aposta com a país per acollir persones refugiades no ens pot fer oblidar tampoc que cal actuar sobre les causes de la crisi, si de debò es vol solucionar, i que aquestes són de caràcter polític.

Lafede.cat fa una crida a persistir en la solidaritat i l’acollida amb les persones refugiades, i a acompanyar-la d’accions de denúncia social i política. Hi ha responsables polítics que estan impedint una resposta humanitària solidària i responsable a la crisi i l’estan agreujant amb la seva incapacitat, però la UE disposa dels recursos diplomàtics, legals, econòmics i humans necessaris per fer-hi front. Cal exigir el compliment dels acords de reassentament i reubicació, cal fer enrere l’acord Turquia-UE, cal aturar les deportacions, i cal actuar de manera col·lectiva i decidida sobre els conflictes que han expulsat milions de persones de casa seva.

Més informació: Llistat actualitzat d’organitzacions federades amb programes d’ajuda i suport a les persones refugiades.


5 comentaris a “La solidaritat informada i les polítiques públiques són la millor manera d’ajudar les persones refugiades

Comentaris tancats.