Lafede.cat aprova el Pla de treball i dóna suport a la mobilització pels refugiats


Lafede.cat ha celebrat l’Assemblea general aquest divendres 17 de juny. A banda d’aprovar el Pla de treball i el Pressupost per a 2016, ha donat suport a la manifestació del proper diumenge 19 de juny “Obriu Fronteres, volem acollir!” i al conjunt d’accions convocades al voltant del Dia Mundial dels Refugiats.

_MG_9566(1)

Des de 2015, Lafede.cat ha treballat per difondre i consolidar la seva nova imatge, tant amb el nou web i l’Intercom renovat, com amb la construcció del concepte de Justícia Global amb l’objectiu d’introduir-lo en totes les seves pràctiques. Internament, el 2015, es va estar treballant en l’elaboració d’un nou tram de quotes més ajustat a la realitat de les entitats, que s’ha aprovat en assemblea. D’aquesta manera, s’ha aconseguit un major compromís amb l’aportació econòmica.

Malgrat l’intens treball intern durant el 2015, Lafede.cat ha mantingut una agenda àmplia d’activitats, formació, sensibilització i incidència, en consonància amb el Pla de treball. L’Assemblea ha aprovat la Memòria anual, que mostra una major incidència social de Lafede.cat respecte l’any anterior: més de 3.374 persones van rebre el butlletí Intercom, el nou web va rebre 55.207 visites, i va arribar a més de 7.700 seguidors/es a les xarxes socials.

Pel que fa a la incidència política, Lafede.cat va continuar als espais de representació institucional com el Consell de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona i el seu Grup d’empresa, i el de la Generalitat, així com fent reunions amb els seus representants. També va mantenir contacte amb els partit polítics, especialment durant l’elaboració dels pressupostos. Cal destacar que, en resposta a la crisi europea de refugiades, el setembre de 2015, Lafede.cat va crear el Grup de treball de Refugiades, en què hi participen més de 20 entitats federades. Precisament, a l’Assemblea, i amb motiu del Dia Mundial dels Refugiats, el proper dilluns 20 de juny, Lafede.cat ha volgut mostrar el seu suport a la gran mobilització d’aquest diumenge, per exigir a l’Estat espanyol i a tots els estats de la Unió Europea que apliquin les vies segures previstes per acollir refugiades.

En clau de futur, l’Assemblea de Lafede.cat ha aprovat per unanimitat el Pla de treball 2016-2017 i el pressupost 2016. Les línies prioritàries de treball per al proper any passen per la construcció d’un concepte de justícia global consensuat entre les entitats com a marc de referència, la comunicació interna i externa, fent especial atenció a la coherència entre el discurs i les pràctiques, la perspectiva feminista i el foment de la participació de les entitats en la vida federativa.

També s’ha aprovat la incorporació de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) com a observadora, una entitat que té entre els seus objectius contribuir a la formació global dels estudiants en els valors de solidaritat, tolerància, convivència, llibertat i justícia, i canalitzar i promocionar les iniciatives de voluntariat i solidaritat activa de la comunitat universitària. Per aquest motiu, ja el 2014 Lafede.cat i la FAS van signar un conveni amb l’objectiu de treballar plegades en la promoció de l’educació transformadora. També s’han comunicat tres baixes: Elcàlam, Stop Bales de Goma i Fundació Alda, i per tant, Lafede.cat passa a comptar amb 114 entitats. Pel que fa a la junta directiva, Rita Huybens, de La Lliga dels Drets dels Pobles, entra com a vicepresidenta de Lafede.cat.

En sintonia amb el Pla de treball 2016-2017, que insisteix en adaptar la cultura organitzativa a l’enfocament feminista, la cooperativa Fil a l’agulla ha fet un taller dinàmic sobre conciliació laboral, personal i familar al conjunt d’entitats assistents a l’Assemblea general.