Violència sexual contra les dones al sector: activats tots els mecanismes interns de resposta


Lafede.cat condemna totes les formes de violència sexual contra les dones i activa tots els mecanismes interns de resposta

COMUNICAT 15 de febrer de 2018

Davant les informacions aparegudes a diversos mitjans britànics sobre explotació sexual i abusos de poder per part de treballadors d’Oxfam Gran Bretanya a diferents països, Lafede.cat vol fer pública la seva absoluta condemna a qualsevol forma de violència contra les dones, i la seva solidaritat amb les dones que han patit violència sexual.

Lafede.cat vol informar que des de la setmana passada ha obert diferents vies d’actuació per aconseguir tota la informació possible sobre els fets; coordinar la resposta amb la resta de coordinadores autonòmiques de l’Estat; exigir les responsabilitats oportunes a les organitzacions involucrades i que es preguin mesures de justícia i reparació per a les persones víctimes d’agressions o, en el seu defecte, per a les nenes i dones de les comunitats i països afectats; i per aprofundir en el debat sobre les violències masclistes dins el sector i establir mecanismes més durs de prevenció, detecció i rebuig a tots els nivells, des de la contractació de personal als indicadors d’avaluació de la nostra feina.

És en aquest sentit, i com a primeres accions, que ens sumem al comunicat de rebuig i condemna de la Coordinadora estatal d’Organitzacions per al Desenvolupament. Representants de la Junta directiva es reuniran amb els responsables d’Oxfam Intermón i, posteriorment, amb la Comissió de Codi ètic, avaluaran les possibles mesures a prendre en aquest cas i per tal d’evitar que tornin a produir-se.

Coincidim plenament amb la Coordinadora en reprovar qualsevol tipus d’abús i violència contra les dones, i en que és especialment execrable que els abusos es produeixin en un context de crisi humanitària en que es troben en una posició d’enorme vulnerabilitat, i que s’hagin produït a organitzacions que promouen l’equitat de gènere i la defensa dels drets humans. Tal i com es diu al comunicat, sense respecte als drets de les dones no hi ha desenvolupament possible.

Així mateix la Junta de Lafede.cat defensa la tasca de les entitats a terreny i recorda que es tracta d’organitzacions amb una especial complexitat on treballen o col·laboren milers de persones a tot el món. Com afirma la Coordinadora, malgrat la nostra voluntat transformadora, les ONG formem part de societats patriarcals en què el masclisme continua present a molts comportaments i actituds. Amb motiu del 25N, Dia internacional de la noviolència contra les nenes i les dones, ja vam explicar que l’assetjament sexual és una realitat incòmoda però present al sector i que cal abordar-la i prendre mesures concretes per prevenir-la i eradicar-la.

Saludem l’interès dels finançadors i els mitjans de comunicació pel tema perquè entenem que respon a la preocupació social i la pressió del moviment feminista internacional per posar de manifest que aquests abusos es produeixen a tot el món, i en tots els àmbits. Volem demanar-los, a uns i altres, proporcionalitat i sentit comú, i un abordatge centrat en els drets humans de les dones. Celebrarem qualsevol canvi en els sistemes de concessió d’ajuts que vagi en la línia d’acabar amb la impunitat, i animem als finançadors a prioritzar aquestes qüestions i a promoure una cultura de rendició de comptes que no estigui centrada només en l’eficàcia econòmica.

Cal recordar que moltes de les denúncies sobre comportaments inadequats de tot tipus arriben a les federacions i plataformes a través de persones que formen o han format part de les entitats. Aquestes denúncies s’estudien i analitzen a les nostres comissions de Codi ètic, on participen experts independents i, si és el cas, s’obren expedients i es demana a les organitzacions afectades que prenguin les mesures oportunes.

 

Mesures de fons per abordar i eradicar les violències masclistes a les organitzacions

Totes les entitats federades subscriuen el nostre Codi ètic, on es parla expressament de garantir a totes les persones els seus drets socials, polítics, civils, econòmics i culturals, i en el què l’equitat i la igualtat d’oportunitats estiguin assegurades i on les relacions estiguin fonamentades en l’ètica de la cura.

Precisament perquè la violència sexual respon a unes estructures profundes de desigualtat de gènere arreu, per eradicar-la cal treballar en aquest nivell. En aquest sentit la Junta de Lafede.cat, des de la refundació de la federació i en particular des del 2016, té com a objectiu estratègic la incorporació de pràctiques feministes a les organitzacions. Sembrar feminismes és la millor manera d’eradicar les violències masclistes i transformar les dinàmiques patriarcals de dominació.

Per aconseguir-ho, la Junta i la Comissió de Gènere impulsen el procés de reflexió col·lectiva anomenat «Sembrant cures per cultivar canvis» que té com a objectius fer visibles les relacions de poder i detectar les desigualtats estructurals de gènere al si de les entitats, i fomentar la perspectiva i pràctiques feministes i l’ètica de la cura en les organitzacions. En aquest marc s’està elaborant una guia que ja incorpora un capítol específic amb eines i recursos per avaluar, abordar i prevenir les situacions de discriminació per raó de sexe, gènere o opció sexual, i d’assetjament sexual a les organitzacions socials. A més, a través del butlletí intern s’ha convidat a més a les organitzacions federades a compartir els seus protocols d’actuació en aquests casos, tant a les seves seus com als països on intervenen. La Comissió de Gènere i la de Codi ètic estudiaran com incorporar-ho al Codi ètic i a la resta de mecanismes de control de la federació i faran les propostes oportunes a la Junta directiva.

Lafede.cat està compromesa amb l’eradicació de totes les violències contra les dones i confia en que els casos que s’estan fent públics, tots terribles i indignants per a un sector extremadament feminitzat, suposin un punt d’inflexió i permetin establir mecanismes per detectar i actuar amb contundència contra qualsevol tipus d’abús de poder a les organitzacions i, de manera particular, contra qualsevol tipus d’abús sexual.