Lafede.cat demana transparència amb les polítiques de cooperació davant la crisi oberta a la Diputació de Barcelona


Davant la dimissió del director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, Jordi Castells, i les notícies aparegudes sobre la gestió dels fons de cooperació, Lafede.cat demana que s’obri una investigació i s’estableixin nous mecanismes de control i seguiment.

DIPU_SLIDE

Jornades del 30 d’abril sobre la crisi de la cooperació als municipis.

Lafede.cat manté convenis de col·laboració estables amb l’Oficina de cooperació per al desenvolupament de la Diputació de Barcelona des de fa anys. A través d’aquests convenis, Lafede.cat dóna suport als diferents agents de la cooperació municipal, i de manera prioritària a les entitats de cooperació amb estudis, cursos de formació i jornades. L’any passat va abordar «Els reptes comunicatius de la cooperació local» i el passat 30 d’abril va realitzar unes jornades sobre la crisi de la cooperació als municipis amb la presència de Jordi Castells.

La junta directiva de Lafede.cat ha rebut amb preocupació el degoteig de notícies aparegudes sobre la gestió de fons de cooperació a la Diputació de Barcelona que apunten a una privatització que beneficiaria més a empreses catalanes que a les poblacions empobrides d’altres països, i considera particularment greu l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona que parla de mobbing als treballadors crítics amb certes pràctiques a l’Oficina de cooperació. Davant la marxa de Jonatan Jorba, Cap de l’Oficina de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, Lafede.cat ja havia demanat una reunió urgent a la Direcció de Relacions Internacionals per contrastar aquestes informacions.

Lafede.cat ha demanat reiteradament als diferents responsables de cooperació de la Diputació de Barcelona un pla de treball concret amb directrius clares i organismes de participació, com succeeix a la resta d’administracions. Lafede.cat considera molt valuós el treball de suport de la Diputació als regidors i tècnics de cooperació dels municipis, amenaçats per la Llei de Règim Local, i a les entitats i col·lectius locals de cooperació, molt afeblits per la crisi econòmica, i per això considera imprescindible aprofitar el moment de canvi polític a la Diputació i la crisi oberta per reforçar l’àrea i establir noves prioritats i nous mecanismes de transparència i control.