Lafede.cat reclamarà al nou govern que posi al centre les polítiques de Justícia Global


La federació dona la benvinguda al nou govern de la Generalitat i a la nova Consellera d’Exteriors, Victòria Alsina. La federació sol·litarà una reunió amb ella i li demanarà que tota l’acció política sigui coherent amb els principis i valors de la Justícia Global. També que es reactivi urgentment l’activitat a la Direcció general de Cooperació.

President Pere Aragonès | Rubén Moreno – govern.cat

El Conseller Bernat Solé ha trucat al president de la federació, Luca Gervasoni, per acomiadar-se i aquest li ha agraït que, malgrat la seva curta estada al capdavant de la conselleria, hagi estat sempre disposat al diàleg amb el sector, i que l’hagi acompanyat en el difícil moment de la pandèmia.    

Aquesta mateixa setmana, Lafede.cat iniciarà la interlocució amb les noves persones responsables de la Conselleria d’Exteriors. Pel que fa a les polítiques d’acció exterior i cooperació internacional, la federació demanarà la reactivació urgent de l’activitat a la Direcció general de Cooperació: que es nomeni urgentment una direcció general sensible i compromesa amb el tema, que mantingui els compromisos financers pactats amb el sector i recollits al Pla director, i que s’obrin de manera immediata totes les convocatòries i es signin tots els convenis pendents, per tal que les entitats puguin mantenir els seus projectes, i donar resposta a la greu situació provocada per la pandèmia a tot el món. Cal recordar que el pressupost 2020 per Ajut Oficial al Desenvolupament eren 52 milions d’euros i que segons el Pla director, i els compromisos de creixement progressiu pactats amb l’anterior govern, el de 2021 hauria de ser de 72,8 milions d’euros. Al Pla anual però, amb pressupostos prorrogats, el que apareix de moment són només 44 milions d’euros, i aquest és un dels primers temes que la Junta de la federació plantejarà a la nova consellera.

Polítiques coherents amb la Justícia global més enllà d’Exteriors

En coherència amb el document “50 propostes per a la Justícia Global” que la federació va elaborar per a les eleccions del 14-F, i que ara està presentant als diferents grups parlamentaris en la ronda de reunions que està duent a terme, Lafede.cat demanarà al nou executiu català un compromís explícit i ferm amb la Justícia Global. La federació exigirà mantenir el compromís amb les polítiques públiques en favor d’un desenvolupament humà i ambientalment sostenible arreu del món, però també amb la igualtat de gènere, els drets humans i la construcció de pau a Catalunya, i des de tots els departaments i conselleries.

La federació incidirà perquè l’acció del Govern inclogui els següents punts a la seva agenda, durant tota la legislatura:

  1. Polítiques de defensa activa dels drets humans: garantia dels drets socials més bàsics, creació de la figura de defensors i defensores de drets humans i suport a les organitzacions i moviments socials que fan accions de desobediència civil noviolentes;
  2. Polítiques feministes: elaboració i aprovació de protocols per a l’abordatge de les violències sexuals dins l’administració, promoció i elaboració de campanyes de formació, informació i sensibilització sobre aquesta realitat, així com un compromís ferm amb una acció exterior feminista;
  3. Polítiques antiracistes: mesures contra la discriminació per motius ètnics o racials a la nostra societat, foment de noves polítiques d’asil, garantir i fomentar l’empadronament de totes les persones immigrades, tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers, garantir els drets de menors migrants sols, així com promoure la derogació de la Llei estatal d’Estrangeria i la regularització de totes les persones en situació administrativa irregular;
  4. Noves polítiques econòmiques i fiscals i de justícia ambiental: activar un procés de transició energètica justa i democràtica amb polítiques de sostenibilitat mediambiental, reorientar estratègicament el model econòmic del país cap a un model social i econòmic basat en el decreixement, establir una renda bàsica universal que permeti a tothom viure en dignitat i desenvolupar una hisenda justa que garanteixi els principis de proporcionalitat i responsabilitat;
  5. Polítiques de control de les grans empreses i el poder corporatiu: suport explícit a la creació del Centre català d’Empresa i drets humans, política activa de compra pública ètica, que integri els principis del comerç just i del consum responsable, establiment de clàusules socials en els plecs de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, així com treballar per aconseguir que les administracions públiques facin ús de la banca ètica en la gestió econòmica;
  6. Polítiques solidàries d’acció exterior: assegurar progressivament una partida pressupostària equivalent al 0,7% dels ingressos dels recursos propis durant aquesta legislatura, garantir que el 50% dels recursos destinats a Ajut Oficial al Desenvolupament es gestionin a iniciativa d’altres actors, continuar repensant juntament amb els actors socials el disseny per un nou model català de cooperació, així com garantir el compromís per a harmonitzar i simplificar la gestió de les convocatòries de concurrència pública competitiva;
  7. Polítiques de pau: mantenir i aprofundir en la construcció d’una política pública catalana al servei de la pau i la defensa dels Drets Humans, garantir els drets de les persones que es troben sota custòdia policial implementant mecanismes que facin impossible la impunitat a les dependències policials, així com dur a terme una política activa de treball i pressió cap a l’Estat perquè redueixi de forma progressiva la despesa militar i que els recursos alliberats s’inverteixin en polítiques socials;
  8. Polítiques educatives, culturals i comunicatives amb mirada global: revisar els currículums de manera àmplia i en tots els àmbits educatius, impulsar la difusió dels programes d’educació per a la justícia global i garantir que els mitjans de comunicació públics la incorporin.