Nou servei de comunicació per a entitats


La Xarxa Europea de Dones Periodistes i la Comissió de Periodisme Solidari endeguen el SAP, el Servei d’Assessorament Periodístic, per oferir suport comunicatiu puntual i gratuït a organitzacions de solidaritat i cooperació catalanes que no disposin de recursos.

ComissióComunicació

Lafede.cat treballa amb el Col·legi de Periodistes en el marc d’un conveni de col·laboració que es va signar el 2008. Aleshores, van ser les antigues federacions catalanes d’ONG de pau, desenvolupament i drets humans que van posar-se d’acord amb la Comissió de Periodisme Solidari per treballar conjuntament en tres àmbits: la formació de professionals, la incidència als mitjans perquè ampliessin la seva agenda social i el suport comunicatiu a les entitats. Després del procés de fusió de les federacions, Lafede.cat no només ha ratificat aquest acord, sinó que el Col·legi de Periodistes, a través de la seva Comissió de Periodisme Solidari, és soci estratègic del projecte europeu de comunicació que lidera.

La Comissió de Periodisme Solidari i la Xarxa Europea de Dones Periodistes, estretament vinculades, han aconseguit finançament per posar en funcionament el SAP, que donarà suport puntual i gratuït a organitzacions de solidaritat i cooperació catalanes que no disposin de recursos, i sempre amb l’objectiu de facilitar l’autonomia de les entitats en matèria comunicativa. Les entitats que ho desitgin han de sol·licitar el servei a través d’un formulari al web del SAP.

Els periodistes que donaran suport a les entitats són professionals inscrits a la borsa de treball del Col·legi de Periodistes. El SAP impartirà també tallers de formació i organitzarà sessions d’intercanvi entre periodistes i responsables d’entitats, amb l’objectiu de contribuir a crear xarxa entre els dos col·lectius. Lafede.cat col·labora en les activitats de formació ja que, gràcies al projecte europeu de comunicació Devreporter, disposa d’informació actualitzada sobre la situació dels departaments de comunicació de les seves ONG.